Bill Gates: COVID-19 chưa thể kết thúc cho đến năm 2022, 6 tháng đầu năm 2021 sẽ còn tồi tệ hơn 2020

“18 tháng tới, chúng ta mới có cơ hội trở lại bình thường, nếu quản lý tốt dịch bệnh” Gates nói.