Chi 450 tỷ đồng, Vingroup lần đầu tiên thâu tóm một công ty khai thác khoáng sản

Công ty Hương Hải – Quảng Ngãi thành lập từ tháng 2/2018. Vingroup có 100% tỷ lệ biểu quyết và 51,57% tỷ lệ lợi ích tại công ty này.