[CHUYÊN GIA] Dự đoán về Bất động sản ra sao khi Covid quay trở lại

800/1000 sàn giao dịch trên cả nước ngừng hoạt động, hàng nghìn môi giới thất nghiệp trong thời điểm diễn ra dịch Covid tháng 3/2020. Thị trường bất động sản (BĐS) ra sao nếu Covid tiếp tục quay trở lại?