CRO (Chief Risk Officer) là gì?, vai trò của CRO?

Chief Risk Officer là gì?

Contents

CRO (Chief Risk Officer) là gì?

Tìm hiểu về vai trò Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro – CRO (Chief Risk Officer), đây là vị trí được giao nhiệm vụ xác định, phân tích và giảm thiểu các sự kiện có thể rủi ro cho công ty. Những rủi ro này có thể dự đoán từ bên trong hoặc bên ngoài.

Ngoài ra, CRO còn giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định do chính phủ đưa ra. CRO cũng xem xét các yếu tố khác nhau có thể tác động xấu đến các nhà đầu tư của công ty hoặc hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh.

Giám đốc rủi ro (CRO) làm gì?

Giám đốc rủi ro được giao nhiệm vụ tìm kiếm nhiều loại rủi ro có thể được phân loại thành ba nhóm: kỹ thuật, quy định và cạnh tranh. CRO cũng phải giám sát các rủi ro có thể làm phát sinh.

Ví dụ: nếu một công ty thu thập dữ liệu từ khách hàng, nhà cung cấp hoặc các bên thứ ba khác của họ, họ sẽ cần đảm bảo rằng tất cả dữ liệu đó được an toàn và giữ bí mật . Nếu có lỗi bảo mật, CRO cần phải giải quyết vấn đề để đảm bảo rằng nó không xảy ra nữa. 

Ngoài ra còn có các rủi ro vật lý liên quan.

Ví dụ: nếu một công ty cử nhân viên đến những khu vực hơi nguy hiểm, thì CRO sẽ cần tạo ra các thủ tục và chính sách để giải quyết những mối đe dọa gia tang này. Hoặc trong môi trường làm việc, CRO sẽ có nhiệm vụ đảm bảo rằng nhân viên không bị xâm hại.

Vì môi trường hoạt động của công ty luôn thay đổi, CRO phải luôn có kế hoạch hành động để quản lý những rủi ro này một cách chủ động và hiệu quả . Đôi khi, điều đó thậm chí có thể có nghĩa là phải sửa đổi các chính sách và thủ tục đã thiết lập ngay lập tức để giải quyết các lỗ hổng và rủi ro.

Trách nhiệm của Giám đốc rủi ro (CRO)

Một CRO chuyên nghiệp sẽ phải nỗ lực nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh ảnh hưởng đến lợi nhuận và năng suất của doanh nghiệp. Giám đốc rủi ro (CRO) chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách và thủ tục để giảm thiểu hoặc quản lý rủi ro trong hoạt động công ty. Họ cũng có nhiệm vụ đưa ra các quy trình giảm thiểu để giúp tránh những tổn thất có thể phát sinh khi hệ thống vận hành, phát hiện các thủ tục hoặc chính sách áp dụng không phù hợp.

Trách nhiệm của một CRO cực kỳ quan trọng
Trách nhiệm của một CRO cực kỳ quan trọng

CRO phải quản lý việc tuân thủ các yêu cầu quy định ở cấp địa phương và cơ quan quản lý. Họ cũng quan tâm đến các vấn đề khác liên quan đến bảo mật, bao gồm bảo mật CNTT, kiểm toán nội bộ, kiểm toán tài chính, bảo hiểm, phòng chống gian lận, thay đổi môi trường kinh doanh toàn cầu và các cuộc điều tra nội bộ doanh nghiệp tương tự. Họ cũng có thể tham gia vào việc lập kế hoạch phục hồi sau thảm họa và liên tục kinh doanh.

Như người ta đoán, trách nhiệm của Giám đốc rủi ro phần lớn phụ thuộc vào quy mô của tổ chức cũng như ngành của tổ chức đó. CRO chịu trách nhiệm về tất cả các chiến lược và hoạt động quản lý rủi ro, cũng như giám sát các thủ tục xác định và giảm thiểu rủi ro của tổ chức.

Trong những năm gần đây, yếu tố CNTT đã trở thành một phần quan trọng của mọi doanh nghiệp và đương nhiên, CRO cần phải giải quyết các rủi ro liên quan đến vi phạm dữ liệu và tin tặc. Do đó, CRO cũng quan tâm đến việc đảm bảo rủi ro và bảo vệ dữ liệu cũng như đóng góp vào việc loại bỏ các lỗ hổng hệ thống và các mối đe dọa khác.

Bên cạnh đó, các trách nhiệm của CRO còn bao gồm:

  • Xây dựng bản đồ rủi ro và xây dựng kế hoạch hành động chiến lược để giúp giảm thiểu, quản lý và giảm thiểu rủi ro chính và sau đó theo dõi tiến trình của những nỗ lực này.
  • Tạo và phổ biến các báo cáo phân tích rủi ro và báo cáo tiến độ cho các bên liên quan khác nhau, bao gồm nhân viên, thành viên hội đồng quản trị và các giám đốc điều hành khác.
  • Đảm bảo rằng các ưu tiên quản lý rủi ro được phản ánh trong các kế hoạch chiến lược của công ty.
  • Xây dựng và thực hiện các chiến lược đảm bảo rủi ro liên quan đến việc truyền tải, lưu trữ và sử dụng hệ thống thông tin và dữ liệu.
  • Đánh giá các rủi ro hoạt động có thể xảy ra do lỗi của con người hoặc lỗi hệ thống, những rủi ro này có thể làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến các quy trình kinh doanh. CRO cũng phát triển các chiến lược khác nhau để giảm thiểu rủi ro và chỉ định các biện pháp ứng phó thích hợp khi xảy ra lỗi do con người hoặc lỗi hệ thống.
  • Đo lường mức độ ưa thích rủi ro của tổ chức và đặt ra mức độ rủi ro mà tổ chức có thể – và sẵn sàng – chấp nhận.
  • Xây dựng ngân sách cho các dự án liên quan đến rủi ro và giám sát nguồn vốn của chúng.
  • Thay mặt tổ chức tiến hành đảm bảo rủi ro và thẩm định giải trình trong các trường hợp sáp nhập, mua lại và giao dịch kinh doanh.

Trình độ chuyên môn Giám đốc rủi ro (CRO)

Vị trí Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro – CRO (Chief Risk Officer) chịu trách nhiệm xác định và đánh giá rủi ro, sau đó phát triển các mô-đun và phương pháp để chống lại hoặc giảm thiểu những rủi ro này. Một nhà quản lý rủi ro thành công cần có kỹ năng phân tích, kỹ năng định lượng và kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để thực hiện tất cả những điều này.

Giám đốc rủi ro cũng phải có các kỹ năng xuất sắc để giáo dục nhân viên và nhân viên chủ chốt về rủi ro một cách đúng đắn đồng thời tạo điều kiện cho đối thoại và giao tiếp giữa các bộ phận hoặc nhóm người khác nhau.

Các Giám đốc Rủi ro thường có bằng sau đại học, tốt nhất là về quản trị kinh doanh. Hầu hết các CRO cũng có ít nhất hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, khoa học tính toán, luật hoặc kế toán.

Hơn nữa, giảm thiểu rủi ro đã được đưa vào trực tuyến, với rủi ro Internet ngày càng trở nên phổ biến hơn trong các tổ chức số hóa. Đây là lý do tại sao CROs cũng phải có kiến ​​thức đầy đủ về công nghệ, mạng lưới và hệ thống của tổ chức.

CK HR Consulting tuyển dụng CRO 

Các ứng viên tài năng và các doanh nghiệp cần đến vị trí Giám đốc rủi ro (CRO) hãy liên lạc với chúng tôi. Đối với ứng viên, CK HR Consulting sẽ giúp bạn tìm được một nơi làm việc phát huy mọi thế mạnh của bạn. Đối với doanh nghiệp, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được ứng viên xứng tầm.

CK HR Consulting tuyển dụng vị trí CRO

CK HRC Consulting

Theo Digitalguardian