“Gió tầng nào gặp mây tầng đó”: Shark Hưng học 1 ĐH dễ quá nên học luôn 2-3 trường, 4 lần tốt nghiệp Thạc sĩ, bà xã không kém cạnh thông thạo 6 thứ tiếng!

Quả là một cặp đôi tài sắc vẹn toàn của giới doanh nhân Việt Nam!