Cyber Security

  • Job code: JO22ACB16
  • Job level: Non-Management
  • Experience: 4
  • Category: IT / TeleComunication
  • Industry: Financial Services
  • Posted on: 2022-10-05
  • Location: Thành phố Hồ Chí Minh (VN)
  • Salary: Negotiable
  • Expiry date:


Mô tả công việc
        Quản lý, vận hành, giám sát, xử lý sự cố ở mức chuyên sâu trên hệ thống bảo mật tại Công ty hàng ngày.

        Thực hiện cấu hình các chính sách truy cập; triển khai các quy chế, chính sách bảo mật đã được phê duyệt trên các thiết bị bảo mật. 

        Lập kế hoạch triển khai mới hoặc nâng cấp các hệ thống bảo mật.

        Tham gia lập kế hoạch, thiết kế kiến trúc, triển khai các hệ thống bảo mật; phòng chống Virus, mã độc,... đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống Công ty. Tham gia các dự án. 

        Thường xuyên nghiên cứu; cập nhật các giải pháp, công nghệ, bản tin bảo mật mới. Phân tích, đề xuất phòng ngừa, ngăn chặn hoặc cảnh báo kịp thời.

        Rà quét lỗ hổng, nhận dạng, đánh giá và thực hiện vá các lỗ hổng trên hệ thống bảo mật.

        Báo cáo tình trạng hệ thống, các sự cố bảo mật, biểu hiện lỗ hổng bảo mật để đề xuất với lãnh đạo biện pháp khắc phục tức thời.

        Thực hiện bảo trì, gia hạn bản quyền phần mềm, bảo hành,.... cho các thiết bị bảo mật.

        Biên soạn tài liệu kỹ thuật, vận hành, quy trình, quy định liên quan đến hệ thống bảo mật. Quản lý các tài liệu được phân công thực hiện.

        Cập nhật nhật ký công việc, nhật ký sự cố, hồ sơ kỹ thuật của hệ thống bảo mật hàng ngày.

Yêu cầu
    ●    Trình độ tối thiểu (Degree): Đại học

        Chuyên ngành (Majors): CNTT có chứng chỉ về bảo mật; Mạng máy tính, An ninh mạng, An toàn thông tin.

        Chứng chỉ (Licences): Có một trong các chứng chỉ sau thì được ưu tiên

        -     CEH (Certified Ethical Hacker)

        -     CompTIA Security+

        -     SSCP (Systems Security Certified Practitioner)

        -     CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

        Kiến thức/ Chuyên môn:

        -     An ninh Mạng, Bảo mật Hệ thống, Mạng.

        -     Kiến thức về an toàn thông tin, bảo mật ứng dụng.

        -     Kiến thức về các hệ thống CNTT khác.

        -     Tối thiểu 3 – 4 năm kinh nghiệm thực hiện công việc về bảo mật.

        -     Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng là một ưu tiên.

        Kỹ năng:

        -     Làm việc nhóm.

        -     Tự nghiên cứu, tự học.

        -     Tổ chức, điều phối công việc

        -     Soạn thảo văn bản.


HỒ THỊ NY NA
nynaho@ckhrconsulting.vn
0798181444

Apply