Sales Manager

 • Job code: JO22PLH01
 • Job level: Manager
 • Experience: 3
 • Category: Sales
 • Industry: Financial Services
 • Posted on: 2022-11-03
 • Location: Thành phố Hồ Chí Minh (VN)
 • Salary: Negotiable
 • Expiry date:


Mô tả công việc

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng

 • Khách hàng mục tiêu: công ty đa quốc gia, công ty sản xuất trong các khu công nghiệp, tổng công ty có vốn nhà nước …

 • Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng theo tháng, quý, năm.

 • Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo Ban Giám đốc.

Quản lý công việc chung

 • Quản lý mối quan hệ khách hàng và tiếp nhận các yêu cầu / khiếu nại của khách hàng.

 • Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của các bộ phận khác.

 • Quản lý hồ sơ dự thầu, đơn đặt hàng, các hợp đồng ký kết với khách hàng.

 • Theo dõi tiến độ thu công nợ từng hợp đồng.

 • Theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện các hợp đồng, kịp thòi báo cáo Ban Giám đốc xử lý.

 • Quản lý CBCNV dưới quyền về các mặt như doanh số và các mối quan hệ khách hàng khác …

Đào tạo

 • Đào tạo nhân viên dưới quyền về các mặt nâng cao nghiệp vụ tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

Đánh giá nhân sự

 • Hàng tháng, quý, năm phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức đánh giá chất lượng nhân sự dưới quyền theo các tiêu chí về hiệu quả công việc, doanh số mang lại, quan hệ khách hàng …

 • Đề xuất với Ban Giám đốc về việc khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên dưới quyền.

Yêu cầu

·       Nam từ 30 – 40 tuổi.

·       Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm kinh doanh các dịch vụ du lịch cho doanh nghiệp.

·     Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về du lịch, quản trị kinh doanh hoặc bằng cấp tương đương.

·     Trình độ ngoại ngữ: giao tiếp thông thạo tiếng Anh, biết thêm một ngoại ngữ khác (Hoa, Hàn, Nhật …) là một lợi thế.

·       Trình độ tin học: Word, Excel, Powerpoint …

·       Kỹ năng giao tiếp và xử lý khiếu nại tốt.HỨA MỘNG TUYỀN
info@ckhrconsulting.vn
02871068279

Apply