Technical Owner

 • Mã: JO23YDY01
 • Cấp độ: Non-Management
 • Kinh nghiệm: 2
 • Danh mục: IT / TeleComunication
 • Lĩnh vực: Consumer Goods & Retails
 • Đăng ngày: 2023-03-24
 • Khu vực: Hà Nội (VN)
 • Mức lương: Negotiable
 • Ngày hết hạn:


Mô tả công việc:

 • Hiểu chiến lược và kết quả mong muốn của doanh nghiệp hoặc phòng ban để xây dựng sản phẩm dịch vụ CNTT phù hợp. Thiết lập và quản trị mục tiêu, đảm bảo các thành viên trong team nắm rõ mục tiêu, kế hoạch

­ - Xây dựng mục tiêu cho Team

­ - Phân bổ nguồn lực phù hợp cho việc xây dựng sản phẩm

­ - Truyền đạt và lôi cuốn các thành viên tham gia dự án

 • Cùng CTO xây dựng tiêu chuẩn cho Engineer và thiết lập sản phẩm dịch vụ có khả năng scale nhanh và ổn định.

 • Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống, Database, phát triển các chức năng đồng thời support các thành viên trong team.

 • Đánh giá giá trị của các việc cần làm, phát triển các use case và ưu tiên thứ tự stories, epics, initiatives ​​để đảm bảo công việc tập trung vào những thứ có giá trị tối đa phù hợp với chiến lược sản phẩm.

 • Đề xuất các giải pháp để cải thiện hệ thống, giám sát và hướng dẫn team Dev thực hiện các giải pháp đưa ra theo kiến trúc thống nhất; Triển khai hệ thống CI/CD để áp dụng cho các sản phẩm, phối hợp với Devops team để build hạ tầng hiệu quả.

 • Triển khai thiết kế, xây dựng các tính năng cho sản phẩm dịch vụ; Tham gia hỗ trợ building dự án, phân tích yêu cầu dự án, thiết kế giải pháp cho từng dự án cụ thể; Tư vấn ngược lại PO, BA về các yếu tố kỹ thuật để hoàn thiện sản phẩm.

 • Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, framework cho sản phẩm, kiến trúc CNTT

­ - Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn cho đội ngũ phát triển

­ - Xây dựng các framework đảm bảo hiệu suất cao và bền vững

­ - Xây dựng kiến trúc CNTT cùng CTO"

 • Lên các giải pháp và kiến trúc công nghệ phù hợp với định hướng; Nghiên cứu Tech, áp dụng Tech vào các dự án nhằm mục tiêu nâng cao performance hệ thống và rút ngắn thời gian/chi phí phát triển

 • Làm việc chặt chẽ với nhóm sản phẩm để tham gia vào việc phát triển hệ thống mới, cải tiến và bảo trì các ứng dụng hiện có để đảm bảo phù hợp với mục tiêu

 • Lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án được giao để đảm bảo các dự án có thể đảm bảo chất lượng về mặt kỹ thuật

 • Đào tạo, hướng dẫn và tuyển chọn leader, team member

Quyền hạn:

 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn các thành viên của các nhóm phát triển trong công việc hàng ngày

 • Chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề và hỗ trợ các dự án khác nhau trong Division

Yêu cầu:

A. Cơ bản

 • Có tối thiểu 2 năm làm vị trí Tech lead hoặc vị trí tương đương cho hệ thống web/app system. Đã từng đảm nhận qua các công việc như: dựng source base, phân chia task cho member, review est task của member, review code (review cả coding convention và business), điều tra/ nghiên cứu các công nghệ mới.

 • Có kinh nghiệm làm thiết kế cho dự án

 • Có kiến thức chuyên sâu về 1 trong các ngôn ngữ: PHP, Java, Golang, NodeJS, ...

 • Kinh nghiệm làm việc với ít nhất một framework javascript như: ReactJS, VueJS, AngularJS...

 • Nắm vững kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL như MySQL, PostgreSQL, MariaDB, hoặc Oracle, và NoSQL như mongodb, redis,§ memcached ...

 • Có kiến thức vững về ORM, JavaScript OOP, OOP, nguyên lý SOLID ...

 • Có kiến thức tốt về AWS hoặc google cloud là lợi thế

 • Hiểu biết và sử dụng thành thạo Linux, quản trị web server

 • Hiểu biết và sử dụng thành thạo Nginx hoặc Apache

 • Kinh nghiệm triển khai CI/CD

 

B. Chuyên môn và kỹ năng tối thiểu

Kỹ năng phát triển phần mềm

 • Kỹ năng thiết kế cho dự án:

­ - Hiểu biết sâu sắc về JAVA, Front End (React), Spring...

Kỹ năng thiết kế cho dự án

 • Xây dựng được kiến trúc và framework từ các yêu cầu của business, xây dựng các tiêubusiness, xâyhành cho đội nhóm sử dụng

­ - Hiểu biết sâu sắc về Design pattern

­ - Hiểu biết sâu sắc về Kafka, Rabitmq, Redis, Elastic

­ - Hiểu biết sâu sắc về Database (Mysql, Postgres, MongoDB, ...)

­ - Hiểu biết sâu sắc về Git

­ - Hiểu biết sâu sắc về Restfull API, GRPC...

­ - Hiểu biết sâu sắc về Microservice/ Domain Driven Design/ CQRS

­ - Quản trị và vận hành được hạ tầng trên AWS (hoặc 1 cloud tương tự)

­ - Xây dựng hệ thống CI/CD

Kỹ năng kinh doanh, có hiểu biết sâu sắc về phát triển Website/App và vận hành thương mại điện tử

 • Có kiến thức và hiểu biết về Ecommerce, bán lẻ, vận hành, về khách hàng... đảm bảo ở mức tư vấn ngược lại cho người dùng và các bộ phận nội bộ

­ - Có khả năng xây dựng hệ thống tin cậy cao phục vụ hàng triệu người đồng thời

­ - Có hiểu biết về các hệ thống CRM/CDP­
 - Có khả năng đọc các chỉ số Google Analytics

­ - Có khả năng hiểu về cách thức các sản phẩm Ecommerce đang vận hành

Kỹ năng đào tạo, dẫn dắt đội nhóm

 • Khả năng truyền đạt kỹ năng, kiến thức, huấn luyện nhân viên hiệu

Kỹ năng khác

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Kỹ năng giao tiếp

 • Kỹ năng tổ chưc, lập kế hoạch

 

C. Năng lực quản lý, lãnh đạo

 • Số NS từng quản lý:

­ - 20 nhân sự trở lên

 • Phạm vi quản lý (Đa chức năng, lĩnh vực/ nhiều chức năng trong đội nhóm):

­ - Đội nhóm

 • Năng lực khác cần có:

 -  Năng lực tư duy, quản trị rủi ro, quản lý chất lượng và cải tiếnHỨA MỘNG TUYỀN
info@ckhrconsulting.vn
02871068279

Ứng tuyển