Chuyên Gia Xây Dựng & Giám Sát Thực Hiện SLA Kiêm Cải Tiến Liên Tục

  • Mã: JO23HBT02
  • Cấp độ:
  • Kinh nghiệm: 3
  • Danh mục: Finance & Banking
  • Lĩnh vực: Financial Services
  • Đăng ngày: 2023-03-27
  • Khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh (VN)
  • Mức lương: Negotiable
  • Ngày hết hạn:


Mô tả công việc:

- Xây dựng phương pháp luận triển khai xây dựng và tổ chức hội thảo phổ biến phương pháp xây dựng SLA cho các khối.

- Lập các taskforce tại các khối cho công tác triển khai xây dựng SLA của từng khối.

- Lập kế hoạch triển khai xây dựng SLA trên toàn hàng.

- Áp dụng thử nghiệm SLA và đánh giá kết quả trước khi áp dụng cho toàn bộ các hoạt động có liên quan.

- Thiết lập cơ chế đo lường, giám sát việc thực hiện SLA hàng tháng và xây dựng các báo cáo đánh giá chất lượng SLA về chính sách và thực thi.

- Đánh giá và nhận diện các hoạt động và quy trình back-end của công ty cần được cải tiến. Đề xuất kế hoạch cải tiến liên tục quy trình back-end.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng,…;

- Tối thiểu có 03 kinh nghiệm xây dựng SLA.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng SLA của các khối IT, Vận hành, KHCN, Tài chính, Kế toán,...

 


HỨA MỘNG TUYỀN
info@ckhrconsulting.vn
02871068279

Ứng tuyển