Chuyên gia cao cấp lĩnh vực kinh tế

 • Job code: JO22TCB06
 • Job level: Executive
 • Experience: 10
 • Category: Sales
 • Industry: Financial Services
 • Posted on: 2022-01-01
 • Location: Hà Nội (VN)
 • Salary: Up to 70,000,000 ₫
 • Expiry date:


Mô tả công việc

Thực hiện  các công việc theo phân công của Giám đốc Nền tảng LVKT trong việc am hiểu ngành, xây dựng chiến lược ngành và quản trị chiến lược ngành, xây dựng, thiết kế và triển khai các giải pháp chuyên biệt cho LVKT.

Thực thi các công việc theo chức năng nhiệm vụ (BAU):

 • Am hiểu ngành:

Thu thập thông tin dữ liệu về sector trong và ngoài công ty.

Tổng hợp, phân tích, nhận định, kết luận, trình bày thành báo cáo am hiểu ngành.

Cập nhật báo cáo am hiểu ngành định kỳ hay theo yêu cầu.

Cung cấp kiến thức ngành với các bên liên quan định kỳ hay theo yêu cầu của các bên như Relationship, Solutions v.v. bao gồm cả việc trả lời các câu hỏi về ngành, rủi ro ngành, xu hướng ngành v.v. của các bộ phận nội bộ như Hội đồng nhận diện, Hội đồng tín dụng, Hội đồng sản phẩm v.v.

 • Chiến lược ngành:

Phân tích, đánh giá hiện trạng TCB trong LVKT.

Xác định khẩu vị rủi ro với ngành/LVKT.

Xác định where to play & FM. 

Xây dựng kế hoạch triển khai.

 • Chuẩn bị tài liệu pitching KH NonRMC được lựa chọn.

 • Đánh giá & đề xuất thứ tự ưu tiên các giải pháp sẽ thực hiện trong sector tại từng giai đoạn và align với các khối có liên quan.

 • Huy động nguồn lực trong và ngoài ngân hàng, dẫn dắt điều phối để thiết kế, xây dựng và triển khai giải pháp cho KH thuộc LVKT.

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch BCP đối với toàn bộ cán bộ nhân viên của đơn vị theo các quy định của TCB.

 • Đảm bảo Sector hoạt động theo chiến lược ngành đề ra gồm hiệu quả (PnL, RoRWA, EL,..), tiến độ thiết kế các giải pháp ngành, v.v.

Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Nền tảng LVKT phân công.


Yêu cầu
Bằng cấp, Kinh nghiệm

 • Bằng cấp/ Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh (Ưu tiên ứng viên có bằng thạc sỹ/MBA từ các trường đại học nước ngoài)

Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu sâu ngành, LVKT.

 • Am hiểu về kinh tế vĩ mô, quản trị chiến lược.

 • Am hiểu về các sản phẩm, nghiệp vụ ngân hàng.

 • Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu (Power BI, SQL, ...), nghiên cứu thị trường. 

 • Có năng lực xây dựng và duy trì quan hệ với các hiệp hội ngành nghề, cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong ngành, chuyên gia ngành...

 • Có năng lực về quản trị dự án, design thinking, kiến thức về agile.

Kinh nghiệm: 

 • Có trên 8-10 năm kinh nghiệm trong trong LVKT có liên quan, trong đó có trên 3 năm kinh nghiệm trong ngân hàng

 • Có kinh nghiệm lập kế hoạch, tư duy chiến lược, quản lý sự thay đổi.

 • Có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống công ty, hiểu về hệ thống của công ty là 1 lợi thế.

 • Trình độ tiếng Anh TOEIC 650 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương.

Phẩm chất cá nhân: 

 • Chính trực, khiêm tốn.

 • Lạc quan, thích nghi tốt, kiểm soát cảm xúc tốt.

 • Tận tâm, ưa thích cường độ làm việc cao, hướng tới mục tiêu thách thức và quyết liệt.

 • Có sức thuyết phục, dám theo đuổi quy cách mới, tư duy tiến thủ.HỨA MỘNG TUYỀN
info@ckhrconsulting.vn
02871068279

Apply