Chuyên viên Kiểm thử Ứng dụng

 • Job code: JO22DKL04
 • Job level: Non-Management
 • Experience: 4
 • Category: IT / TeleComunication
 • Industry: Real Estate/ Property
 • Posted on: 2022-03-01
 • Location: Thành phố Hồ Chí Minh (VN)
 • Salary: Up to 30,000,000 ₫
 • Expiry date:


Mô tả công việc

 • Phát triển và lưu trữ hệ thống các Testcase dựa trên các yêu cầu phát triển sản phẩm, ứng dụng phần mềm.

 • Kiểm tra, kiểm thử tất cả sản phẩm dụng được phát triển hoặc quản lý bởi Phòng Phát Triển Ứng Dụng.

 • Lập báo cáo và theo dõi việc khách phục lỗi đã xảy ra.

 • Kiểm thử định kỳ, ngẫu nhiên các tính năng sản phẩm trên môi trường PRODUCTION.

 • Thực hiện các công việc do lãnh đạo phân công ngoài JD, Kế hoạch.

Nhiệm vụ 1: Phát triển và lưu trữ hệ thống các Testcase dựa trên các yêu cầu phát triển sản phẩm, ứng dụng phần mềm

 • Sử dụng các biện pháp kỹ thuật để tìm và phát hiện các lỗi của hệ thống ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo sản phẩm, ứng dụng đựợc đưa vào sử dụng trong tình trạng tốt nhất.

 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược kiểm tra, kiểm thử áp dụng cho từng dự án, từng sản phẩm, và từng đợt cập nhật phiên bản mới của các sản phẩm, phần mềm ứng dụng CNTT.

Nhiệm vụ 2: Kiểm tra, kiểm thử tất cả sản phẩm  dụng được  phát triển hoặc quản lý bởi Phòng Phát Triển Ứng Dụng

 • Kiểm tra, kiểm thử chất lượng sản phẩm, ứng dụng trên môi trường phát triển được yêu cầu của dự án bao gồm:  QA, STAGING, và PRODUCTION bằng các kỹ thuật Manual, Automation, Security test.

Nhiệm vụ 3: Lập báo cáo và theo dõi việc khách phục lỗi đã xảy ra

 • Lập báo cáo và theo dõi các lỗi, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các bộ phận phát triển giải quyết và khăc phục các lỗi đã xảy ra.

 • Làm việc với BA, PO, Devs để xác định các khả năng, nguy cơ xảy ra lỗi trên các yêu cầu phát triển sản phẩm cũng như các yêu cầu phát sinh khác.

Nhiệm vụ 4: Kiểm thử định kỳ, ngẫu nhiên các tính năng sản phẩm trên môi trường PRODUCTION

 • Tuần thủ chặt chẽ và để xuất cải thiện các quy trình, quỵ định trong việc kiểm thử phần mềm cũng như trong quá trình phát triển sản phẩm CNTT.

 • Giám sát việc tuân thủ các quy định trong việc phát triển phần mềm, cũng như tuân thủ các quy định đặt ra trong việc thiết kết sản phẩm và nhận diện thương hiệu của tập đoàn trên các sản phẩm CNTT.

Nhiệm vụ 5: Thực hiện các công việc do lãnh đạo phân công ngoài JD, Kế hoạch


Yêu cầu
Trình độ:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan.

Kiến thức:

 • Kiến thức về các quy trình, mô hình kiểm thử, các loại hình kiểm thử (1 hoặc nhiều mô hình sau): V model, W model, Blackbox, Whitebox, Smoke Test, System Test, Stress Test, Integration Test, Sanity Test, Functional Test, Acceptance Test...

 • Kiến thức nền tảng về Bảo mật hệ thống theo tiêu chuẩn OWASP Top 10.

 • Kiến thức về Automation Test.

 • Kiến thức nền tảng về các hệ thống CNTT như CRM, ERP,

 • Kiến thức cơ bản về các hệ điều hành Windows, Linux, Android, iOS...

 • Kiến thức về Webservices, API (Rest, Restful)

 • Kiến thức về thiết kế, truy vấn Cơ Sở Dữ Liệu.

 • Ưu tiên kiến thức nghiệp vụ trong các lĩnh vực bất động sản.

 • Ưu tiên kiến thức lập trình cơ bản bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Chứng chỉ nghề nghiệp:

 • Chứng chỉ liên quan đến CNTT: CRM, Webservices, V model, W model, Blackbox, Whitebox, Smoke Test, System Test, Stress Test, Integration.

Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử ứng dụng web và di động.

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai ứng dụng web và di động.

Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Kinh nghiệm Manual Test, Automation Test trên các thiết bị Laptop, PC, Mobile cũng như trên các hệ thống giả lập.

 • Kinh nghiệm sử dụng các công cụ kiểm thử bao gồm JMeter, Selenium, DevExpress, Postman...

 • Kinh nghiệm phát triển Automation Script từ các Testcase.

 • Có Kinh nghiệm PEN Test hệ thống là 1 lợi thế.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói hiệu quả.

 • Kỹ năng chẩn đoán và gỡ lỗi đã được chứng minh.

 • Khả năng xử lý sự cố mạnh mẽ, có kỷ luật và định hướng chi tiết.

 • Kỹ năng tốt trong việc sửa lỗi.

Các yêu cầu khác:

 • Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tốt.

 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp nhóm tốt.

 • Khả năng chịu được áp lực công việc.

 • Khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh các công nghệ mới.

 • Trung thực và tin tưởng.

 • Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.


Quyền lợi

 • 12 ngày phép.

 • Có hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.

 • lương tháng 13.HỨA MỘNG TUYỀN
info@ckhrconsulting.vn
02871068279

Apply