TRƯỞNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT DÂY CHUYỀN SƠN

 • Job code: JO22LGR01
 • Job level: Manager
 • Experience: 0
 • Category: Development & Research
 • Industry: Industrial/ Manufacturing
 • Posted on: 2022-03-01
 • Location: Hà Nội (VN)
 • Salary: Negotiable
 • Expiry date:


Mô tả công việc

 • Điều hành hoạt động sản xuất của bộ phận sơn theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao theo mục tiêu SEQCDM. Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn tổ đội trong ca sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng và đáp ứng mục tiêu của bộ phận.

 • Quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán  thành phẩm, kho bãi, hàng hóa,… Thuộc khu vực phụ trách để đảm bảo hoạt động sản xuất chung của bộ phận.

Hạng mục 5S, an toàn, môi trường, cải tiến:

 • Triển khai việc xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí về 5S của các vị trí, khu vực của bộ phận.

 • Xây dựng, triển khai thực hiện, duy trì, kiểm tra hoạt động 5S tại bộ phận.

 • Xây dựng các chương trình, hoạt động kiểm tra, đánh giá để đảm bảo an toàn tại phân xưởng lao động PCCC trong bộ phận.

 • Thúc đẩy các hoạt động phát triển nguy cơ mất an toàn lao động.

 • Quản lí phân loại rác ngay tại nguồn.

 • Xây dựng, thúc đẩy hoạt động cải tiến của bộ phận.

Hạng mục chất lượng (Q):

 • Xây dựng mục tiêu chất lượng của bộ phận, kế hoạch hành động và các phương pháp theo dõi việc thực hiện mục tiêu.

 • Quản lý chất lượng sản phẩm tại các công đoạn theo tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lí hoạt động thống kê, phân tích lỗi định kì (tuần, tháng, năm)

 • Thúc đẩy triển khai đối sách và trả lời các đối sách các vấn đề về chất lượng liên quan đến bộ phận.

 • Quản lí hoạt động kiểm soát, phân loại hang NG của bộ phận.

 • Quản lí chất lượng máy móc, thiết bị khuôn, jic để đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất của bộ phận.

 • Xây dựng tiêu chuẩn thao tác, tiêu chuẩn kiểm tra cho các vị trí.

 • Kết hợp với bộ phận liên quan trong các hoạt động chế thử sản phẩm mới.

 • Xây dựng, triển khai và kiểm soát hoạt động thực hiện đảm bảo duy trì hoạt động QLCL ISO/IATF của phòng.

 • Báo cáo mục tiêu chất lượng của bộ phận hàng tháng.

Hạng mục chi phí (C):

 • Quản lý việc sử dụng năng lượng đảm bảo sử dụng tiết kiệm, an toàn.

 • Kiểm soát việc sử dụng và cải tiến quá trình sử dụng cho nguyên vật liệu chính, phụ đúng mục đích, tránh tiêu hao lãng phí.

 • Đưa ra các biện pháp để thúc đẩy việc tăng năng suất lao động của bộ phận.

Hạng mục tiến độ (D):

 • Xây dựng triển khai kế hoạch sản xuất cho bộ phận theo kế hoạch chung của nhà máy.

 • Điều phối, tổ chức hoạt động sản xuất để đảm bảo kế hoạch sản xuất của bộ phận.

 • Kiểm soát kế hoạch sản xuất của các tổ trong bộ phận, giải quyết các sự cố phát sinh bất thường gây ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất.

 • Quản lí hoạt động thống kê, theo dõi kế hoạch sản xuất, xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu tại bộ phận.

 • Tính toán năng lực máy và người, từ đó xây dựng định mức, công suất cho các công đoạn sản xuất dựa trên năng lực máy móc, con người.

 • Xây dựng định mức nguyên vật liệu chính, phụ...

 • Đề xuất tuyển dụng theo kế hoạch dự phòng, đột xuất,... để đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Hạng mục quản lý nhân sự (M):

 • Xác định nhu cầu đào tạo của bộ phận và triển khai hoạt động đào tạo cho bộ phận nhằm đáp ứng nguồn lực đủ điều kiện để sản xuất.

 • Thực hiện hoạt động tuyển dụng nhân sự cùng với phòng HCNS.

 • Quản lí việc nghỉ hàng ngày của nhân viên đảm bảo theo mục tiêu của công ty và của phòng.

 • Thực hiện hoạt động đánh giá nhân viên theo định kì, đột xuất...

 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật thuyên chuyển, bổ nhiệm, nâng lương cho nhân viên trong phòng.

 • Phát triển đội ngũ nhân sự của phòng theo định hướng chung của bộ phận và công ty.

Yêu cầu Trình độ học vấn/ Kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hóa chất. Có kinh nghiệm quản lí và hiểu biết trong lĩnh vực sơn.

 • Có kinh nghiệm làm quản lí ở các nhà máy sản xuất trên 5 năm (quy mô quản lý nhân sự từ 30 nhân viên trở lên)

 • Hiểu biết về hệ thống chất lượng ISO (IATF là một lợi thế), 7 công cụ QC và LEAN/TS.

Kỹ năng:

 • Quản lý điều hành nhóm (30 nhân sự)

 • Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức hoạt động sản xuất.

 • Làm việc nhóm, khả năng phối hợp tốt với đồng nghiệp.

 • Làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.

 • Xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ.

 • Giao tiếp, thuyết phục người khác.

Yêu cầu khác: Chính trực, tin cậy, sẵn sàng làm việc ca khi cần.

 • Máy tính.

 • Điện thoại cố định.

 • Vị trí làm việc: có chỗ ngồi riêng: bàn làm việc, bảng, bàn họp.

 • Các điều kiện khác theo yêu cầu công việc và quy định của công ty.

Quyền lợi
Điều hành và quyết định, điều động về nhân lực, kế hoạch, thiết bị và đề xuất dự án đầu tư (nếu có) trong bộ phận.

Căn cứ xác định hiệu quả công việc

 • Khối lượng công việc, chất lượng và tiến độ triển khai công việc được thực hiện hiệu quả và đúng theo kế hoạch, mục tiêu của bộ phận.

 • Đánh giá KPIs của bộ phận hàng tháng.


HỨA MỘNG TUYỀN
info@ckhrconsulting.vn
02871068279

Apply