Trợ lý Tổng giám đốc

 • Job code: JO22GON06
 • Job level: Assistant
 • Experience: 3
 • Category: Administration/ Assistant
 • Industry: Pharmaceuticals & Medical Science
 • Posted on: 2022-04-01
 • Location: Thành phố Hồ Chí Minh (VN)
 • Salary: Negotiable
 • Expiry date:


Vai trò của bạn

Tổ chức và điều phối công việc của Phòng Trợ lý Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- Sắp xếp lịch làm việc của TGĐ

- Tổ chức tiếp nhận và phản hồi các thông tin/ hồ sơ trình duyệt:

 • Tiếp nhận, phân loại và sắp xếp hồ sơ trình TGĐ.

 • Thu thập/ khai thác các thông tin đầy đủ, cần thiết để tham vấn cho TGĐ.

 • Phản hồi kết quả/ chỉ đạo của TGĐ đến các phòng ban.

- Tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu của TGĐ.

- Triển khai công việc theo chỉ đạo/ yêu cầu của TGĐ đến các phòng ban/ bộ phận.

- Đôn đốc, nhắc nhở các Quản lý phòng ban hoàn thành các công việc mà TGĐ triển khai.

- Tham mưu, đề xuất cho TGĐ các vấn đề thuộc phạm vi công việc và các công việc khác theo chỉ đạo của TGĐ.

Chúng tôi cần tìm

- Nam > 28 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, các ngành Kinh tế, Luật, có bằng MBA là một lợi thế…

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp (Thành thạo là một lợi thế).

- Khả năng tư vấn, tham mưu.

- Khả năng đàm phán tốt. 

- Khả năng ứng biến và xử lý vấn đề tốt.

- Khả năng phân tích, nhận định tốt, có tầm nhìn.

- Kỹ năng giao tiếp, kiểm soát tốt cảm xúc, tương tác tích cực.

- Chịu được áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

- Chính trực, bảo mật thông tin tốt;

- Tác phong chuyên nghiệp.


Chế độ của chúng tôi

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực;

- Thưởng Hiệu quả công việc hàng năm; 

- Nền tảng phúc lợi ưu việt: BHXH, BH sức khỏe toàn diện, du lịch, teambuidling, khám sức khỏe và nhiều chế độ đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh khác.


HỨA MỘNG TUYỀN
info@ckhrconsulting.vn
02871068279

Apply