KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Job code: JO22CLC02
 • Job level: Manager
 • Experience: 0
 • Category: Accountant
 • Industry: Transportation & Logistic/ Supply Chain
 • Posted on: 2022-07-01
 • Location: Thành phố Hồ Chí Minh (VN)
 • Salary: Negotiable
 • Expiry date:


Trách nhiệm công việc

 • Phụ trách mọi mặt nghiệp vụ của bộ phận: kế toán, thủ quỷ, thanh toán, chi phí…

 • Xây dựng, kiện toàn, cập nhật các quy trình công việc của bộ phận kế toán.

 • Xây dựng mô tả công việc, phân công nhiệm vụ, giám sát thực hiện, đánh giá kết quả và đào tạo chuyên môn định kỳ cho nhân viên bộ phận.

 • Đảm bảo hoạt động kế toán của công ty tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu luật định và các yêu cầu nội bộ của công ty.

 • Đảm bảo nguyên tắc: ghi nhận chi phí, doanh thu kịp thời, hạch toán đúng khoản mục, ghi nhận số liệu chính xác, xuất báo cáo đúng thời gian quy định.

 • Quản lý họat động tài chính kế toán hàng ngày của công ty: quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, xuất hóa đơn, doanh thu, chi phí, thanh toán, công nợ, tài sản cố định, thuế, hợp đồng khách hàng/nhà cung ứng…

 • Quản lý hoạt động tài chính định kỳ của công ty: khai báo thuế, kiểm toán, các báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật và nội bộ công ty.

 • Các hoạt động tài chính kế toán phát sinh đột xuất: tiếp đón, làm việc với các đoàn kiểm tra, thanh tra của nhà nước.

 • Thực hiện sắp xếp, lưu trữ hồ sơ kế toán đầy đủ, chính xác.

 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

 

Tiêu chí khảo hạch

 • Tính chính xác, toàn diện, kịp thời của số liệu kế toán và công tác hạch toán hàng ngày.

 • Kịp thời cảnh báo, kiểm soát tình hình lợi nhuận của công ty;

 • Kiểm tra, đính chính các đầu mục sổ kế toán.

 • Tinh thần hợp tác, phối hợp với nhân viên bộ phận và nhân viên các bộ phận.

 

Quyền hạn

 • Có quyền đề xuất sửa đổi, cập nhật quy trình công việc liên quan đến bộ phận mình.

 • Có quyền đề xuất các phương án tối ưu hóa chi phí cho toàn công ty.

 • Có quyền đề xuất tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, xử phạt, huấn luyện đào tạo cho nhân viên thuộc bộ phận.

 • Có quyền phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả/thành tích công việc của nhân viên dưới quyền.

 

Quan hệ công việc

Đối nội:

 • Tổng giám đốc, Phó TGĐ quản lý Tài chính -Kế toán của Tập đoàn.

 • Các trưởng bộ phận.

 • Nhân viên trong toàn công ty.

Đối ngoại:

 • Các cơ quan, ban ngành nhà nước: sở Tài chính, chi cục thuế, đơn vị kiểm toán, các đoàn thanh kiểm tra của nhà nước…

 • Ngân hàng.

 • Khách hàng.

 

Điều kiện tuyển dụng

 • Đại học chuyên ngành kế toán – kiểm toán, tài chính – ngân hàng.

 • Nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán.

 • Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, trong đó có 3 năm đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng.

 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

 • Tiếng Trung các kỹ năng tốt, tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (word, excel, ppt...) và các phần mềm kế toán thông dụng.

 • Khả năng độc lập triển khai công việc.

 • Năng lực phán đoán, ra quyết định, lập kế hoạch.

 • Chịu được áp lực công việc lớn.

 • Năng lực lãnh đạo.

 • Tinh phần phối hợp, hợp tác tốt.

 • Tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cao.


LẠI HỒNG UYÊN VY
vylai@ckhrconsulting.vn
0773749107

Apply