Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

  • Job code: JO22DKL06
  • Job level: Executive
  • Experience: 3
  • Category: Sales
  • Industry: Real Estate/ Property
  • Posted on: 2022-07-01
  • Location: Thành phố Hồ Chí Minh (VN)
  • Salary: Negotiable
  • Expiry date:


Mô tả công việc
        Chịu trách nhiệm trong việc tìm hiểu sản phẩm, nắm bắt các yêu cầu và kiến thức chuyên môn của các Phòng/Ban nội bộ Tập đoàn.

    ●    Chuyển thể chính xác các yêu cầu này thành tài liệu xúc tích để làm cơ sở đầu vào cho các kỹ sư thiết kế phần mềm.

Trách nhiệm:

    ●    Trao đổi và làm việc với các Phòng/Ban chuyên môn để nắm bắt kiến thức liên quan đến nghiệp vụ.

    ●    Ghi nhận các yêu cầu chức năng nâng cao từ các bộ phận liên quan.

    ●    Ghi chép chi tiết các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (use cases hoặc functional specification/user story) bao gồm các giả định và cảnh báo.

    ●    Tham gia kiểm tra và đánh giá ngang hàng các tài liệu mô tả yêu cầu.

    ●    Tham gia đánh giá ngang hàng các sản phẩm được xây dựng từ tài liệu mô tả yêu cầu nhằm đảm bảo các yêu cầu đã được đáp ứng và hiểu chính xác.

    ●    Đóng vai trò là đầu mối thông tin trong việc phát triển và làm rõ các yêu cầu.

    ●    Hỗ trợ UAT, xác minh lỗi/sự cố với người dùng/khách hàng.


Yêu cầu
Kỹ năng:

    ●    Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Phân tích nghiệp vụ, Phân tích dữ liệu hoặc vị trí tương đương.

    ●    Kỹ năng tạo lập tài liệu và diễn giải tốt.

    ●    Khả năng trao đổi với các stakeholder và làm việc chặt chẽ với họ để đưa ra phương án tối ưu.

    ●    Tư duy logic, tư duy phản biện và chú ý đến chi tiết.

    ●    Trung thực, cởi mở và tận tâm;

Kinh nghiệm:

    ●    Bằng cử nhân ngành Khoa học máy tính hoặc Hệ thống thông tin.

    ●    Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

    ●    Có kinh nghiệm về Bất động sản và/hoặc CRM là một điểm cộng.


BÙI THỤY PHƯƠNG NGUYỆT ANH
anhbui@ckhrconsulting.vn
0397924932

Apply