Chuyên viên giải pháp và vận hành ứng dụng

  • Job code: JO22DKL07
  • Job level: Executive
  • Experience: 5
  • Category: Sales
  • Industry: Real Estate/ Property
  • Posted on: 2022-07-01
  • Location: Thành phố Hồ Chí Minh (VN)
  • Salary: Negotiable
  • Expiry date:


Mô tả công việc
    ●    Phân tích, nghiên cứu và xây dựng các giải pháp ứng dụng cho Tập đoàn & các Công ty thành viên.

    ●    Tổ chức quản lý dự án và giám sát triển khai các giải pháp ứng dụng.

    ●    Giám sát và hỗ trợ IT các Công ty thành viên.

    ●    Tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

    ●    Theo dõi, giám sát & hỗ trợ vận hành ứng dụng.

    ●    Thực hiện các công việc do quản lý Phòng ban phân công.

Phân tích, nghiên cứu và xây dựng các giải pháp ứng dụng cho Tập đoàn & các Công ty thành viên (20%)

    ●    Phối hợp với nhóm nghiệp vụ PBCM phân tích các yêu cầu, lập kế hoạch triển khai Ứng dụng.

    ●    Phối hợp với đối tác tìm kiếm giải pháp ứng dụng đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

    ●    Tổ chức đánh giá mức độ đáp ứng các giải pháp ứng dụng với yêu cầu người dùng và kỹ thuật công nghệ.

    ●    Chủ động nghiên cứu các công nghệ và giải pháp ứng dụng mới để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của PBCM.

Tổ chức quản lý dự án và giám sát triển khai các giải pháp ứng dụng (20%)

    ●    Lập kế hoạch triển khai ứng dụng và giám sát điều phối triển khai theo kế hoạch.

    ●    Phối hợp các PBCM triển khai theo từng giai đoạn ứng dụng để đáp ứng yêu cầu.

    ●    Phối hợp phát triển và chỉnh sửa các ứng dụng đáp ứng theo yêu cầu nghiệp vụ người dùng.

    ●    Phối hợp với Phòng Phát triển ửng dụng và đối tác thực hiện tích hợp và phát triển ứng dụng.

Giám sát và hỗ trợ IT các Công ty thành viên (15%)

    ●    Phối hợp trong việc lập kế hoạch nâng cấp và điều chỉnh hệ thống.

    ●    Phối hợp rà soát bảo mật ứng dụng.

    ●    Phối hợp triển khai giải pháp ứng dụng.

    ●    Hỗ trợ vận hành và hỗ trợ người dùng ứng.

Tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm (20%)

    ●    Tổ chức thu thập ý kiến của người dùng nhằm phục vụ việc nâng cao chất lượng sản phẩm và duy trì lượng người dùng ổn định.

    ●    Lấy ý kiến người dùng cuối cho mỗi chức năng ứng dụng thực tế.

    ●    Tổng hợp và phân tích ý kiến người dùng cuối để đề xuất chức năng cải tiến cho sản phẩm.

Theo dõi, giám sát & hỗ trợ vận hành ứng dụng (15%)

    ●    Tổng hợp báo cáo tiến độ thực thi quy trình, các sự cố, phản hồi trong quá trình vận hành.

    ●    Đảm bảo quá trình vận hành ứng dụng diễn ra suôn sẻ, đúng quy trình.

    ●    Tiếp nhận thông tin, cải tiến để hoàn thiện quy trình vận hành.

    ●    Biên soạn, cải tiến quy trình vận hành, các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo.

Thực hiện các công việc do quản lý Phòng ban phân công (10%)

    ●    Thường xuyên trao đổi, phối hợp với các trưởng nhóm trong Khối để thảo luận về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

    ●    Thực hiện các công việc do quản lý phòng ban phân công.


Yêu cầu
Kiến thức, kinh nghiệm:

    ●    Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan.

    ●    Có kiến thức tổng hợp về lĩnh vực phần mềm ứng dụng trong các Công ty quy mô lớn.

    ●    Đã từng làm việc một trong các hệ thống ứng dụng: ERP, CRM, HRM, E-OFFICE,…

    ●    Đã từng phát triển vận hành các ứng dụng trên nền tảng O365, Cloud, On-Premise…

    ●    Kỹ năng phân tích và sắp xếp thông tin để tư vấn, lựa chọn triển khai tích hợp. 

    ●    Có tư duy kỹ thuật lập trình Ứng dụng.

    ●    Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm lĩnh vực CNTT.

    ●    Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai giải pháp và quản lý dự án CNTT.

    ●    Kinh nghiệm về nghiên cứu trải nghiệm người dung.

    ●    Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống xử lý, lưu trữ, xử lý dữ liệu quy mô lớn (thời gian thực và hàng loạt) và phân tích.

Kỹ năng:

    ●    Kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn qua điện thoại, email.

    ●    Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy lập trình tốt.

    ●    Kỹ năng làm việc, giao việc nhóm tốt.

    ●    Kỹ năng quản lý thời gian.

    ●    Kỹ năng sắp xếp công việc.

    ●    Kỹ năng quản lý dự án.

    ●    Kỹ năng phân tích và đánh giá.

    ●    Kỹ năng tư duy sáng tạo, đề xuất giải pháp.

Thái độ (gắn với các năng lực cốt lỏi của Công ty)

    ●    Khả năng làm việc độc lập.

    ●    Chăm chỉ, khả năng ứng phó phù hợp với thực tế công việc.

    ●    Tinh thần đồng đội.

    ●    Tính cam kết cao.

    ●    Tính trung thực.

    ●    Khả năng chịu được áp lực công việc.

    ●    Khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh các công nghệ mới.

    ●    Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.


BÙI THỤY PHƯƠNG NGUYỆT ANH
anhbui@ckhrconsulting.vn
0397924932

Apply