Chuyên gia tư vấn

  • Job code: JO22VND02
  • Job level: Non-Management
  • Experience: 3
  • Category: Investment/ Funding
  • Industry: Financial Services
  • Posted on: 2022-09-23
  • Location: Thành phố Hồ Chí Minh (VN)
  • Salary: Negotiable
  • Expiry date:


Mô tả công việc

        Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới phân khúc Khách hàng ưu tiên ( NAV>500 triệu )

        Tư vấn Khách hàng hiểu Tháp tài sản của Công ty; giúp khách hàng thực hành được con đường đầu tư DGO phù hợp với khách hàng

        Tư vấn Khách hàng Quản lý tài chính cá nhân, Phân bổ tài sản

        Các sản phẩm trọng tâm là Tiền gửi, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ

Yêu cầu

        Tốt nghiệp ĐH các khối ngành Tài chính, Kinh tế…

        Kinh nghiệm 3 năm phát triển Khách hàng ưu tiên tại các ngân hàng, công ty chứng khoán, bất động sản

        Khả năng tư vấn phân bổ tài sản cho Khách hàng; kinh nghiệm tư vấn Khách hàng tiền gửi, chứng chỉ quỹ, trái phiếu là một lợi thế

        Ngoại hình chuyên nghiệp


LẠI HỒNG UYÊN VY
vylai@ckhrconsulting.vn
0773749107

Apply