Chuyên gia chính sách rủi ro tín dụng SME

  • Job code:
  • Job type: Full time
  • Experience: 4 Years
  • Category: Research & Development
  • Industry: Financial Services
  • Posted on: 14-04-2021
  • Location: Ho Chi Minh
  • Salary: Negotiation
  • Expiry date: 07-11-2021
Mô tả công việc:
• Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng phân khúc SME
• Xây dựng ma trận rủi ro tín dụng áp dụng cho phân khúc SME để đo lường rủi ro tín dụng
• Xây dựng và vận hành được Hệ thống cảnh báo sớm đối với rủi ro tín dụng SME
• Xây dựng và triển khai áp dụng có hiệu quả các công cụ để phát hiện và xử lý rủi ro, thiết lập được hệ thống hạn mức và ngưỡng cảnh báo rủi ro về cả định tính và định lượng.
• Xây dựng Hồ sơ rủi ro tín dụng của phân khúc KHDN, Hồ sơ rủi ro tín dụng SME
• Giám sát thực hiện kế hoạch giảm thiểu rủi ro của các Đơn vị sở hữu rủi ro.
• Tham gia và việc xây dựng Chính sách tín dụng cho phân khúc SME
Yêu cầu công việc:
• Tốt nghiệp Đại học,
• Có từ 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chính sách rủi ro tín dụng SME của các Ngân hàng, Công ty tài chính.
• Am hiểu hoạt động ngân hàng, tài chính, hệ thống quản trị doanh nghiệp, các nguyên tắc và phương pháp phân tích, pháp luật về tài chính ngân hàng và hệ thống quy định, quy trình nội bộ trong hoạt động ngân hàng và tài chính tiêu dùng.
• Am hiểu chính sách rủi ro tín dụng SME, quy trình tín dụng từ đầu đến cuối, nguyên tắc quản trị và phân tích dữ liệu, quy trình ban hành văn bản nội bộ, quy trình phát triển sản phẩm SME,
____
Ngành: Dịch vụ Tài chính
Mức lương: Thương lượng
Địa điểm làm việc : Hồ Chí Minh
Liên hệ : (+8428) 7106 8279
Email: info@ckhrconsulting.vn Website: ckhrconsulting.vn