Chuyên gia/ Trưởng nhóm quản trị rủi ro tín dụng

  • Job code:
  • Job type: Full time
  • Experience: 2 Years
  • Category: Research & Development, Finance & Accounting
  • Industry: Financial Services
  • Posted on: 13-04-2021
  • Location: Ho Chi Minh
  • Salary: Negotiation
  • Expiry date: 12-12-2021

Mô tả công việc:

• Xây dựng chiến lược về quản trị danh mục tín dụng ở tất cả các phân khúc: cá nhân, trái phiếu (DN) và các loại sản phẩm: tín chấp cá nhân, thế chấp CBNV, thẻ, trái phiếu…

• Xây dựng hệ thống công cụ, hạn mức để cảnh báo sự thay đổi của danh mục và đề xuất Nhóm Chiến lược & Chính sách rủi ro điều chỉnh chính sách khung nếu cần.

• Kiểm soát hoạt động phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro

• Cung cấp dữ liệu liên quan đến tín dụng/danh mục tín dụng tới các đơn vị nội bộ và cơ quan chức năng bên ngoài

• Triển khai/thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá rủi ro danh mục tín dụng và đưa ra các kiến nghị/đề xuất cho bộ phận Chính sách và Chiến lược rủi ro thuộc Phòng 6 để quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với định hướng của Tổ chức.

Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

• Có từ 4-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng, xây dựng mô hình rủi ro tín dụng, quản trị cơ sở dữ liệu rủi ro tín dụng hoặc báo cáo phân tích rủi ro tín dụng.

• Đối với vị trí Chuyên viên: có từ 2 năm kinh nghiệm làm Quản trị danh mục và Risk Analyst ở các Ngân hàng, Công ty tài chính.

• Am hiểu hoạt động ngân hàng, tài chính, hệ thống quản trị doanh nghiệp, các nguyên tắc và phương pháp phân tích, pháp luật về tài chính ngân hàng và hệ thống quy định, quy trình nội bộ trong hoạt động ngân hàng và tài chính tiêu dùng.

• Am hiểu chính sách rủi ro tín dụng bán lẻ và KHDN, quy trình tín dụng từ đầu đến cuối, nguyên tắc quản trị và phân tích dữ liệu.

Mức lương: Thương lượng

Ngành: Dịch vụ Tài chính

Địa điểm làm việc :  Hồ Chí Minh

Liên hệ : (+8428) 7106 8279
Email: info@ckhrconsulting.vn Website: ckhrconsulting.vn
Apply