Chuyên viên quy trình và chính sách quản trị dữ liệu

 • Job code:
 • Job type: Fulltime
 • Experience:
 • Category: Information Technology
 • Industry: Banking IT
 • Posted on: 14-09-2021
 • Location: Ho Chi Minh
 • Salary: Negotiable
 • Expiry date: 05-06-2022

Các trách nhiệm

B1. Trách nhiệm chính

Phòng Phân tích và dữ liệu – Trung tâm DTC

Chuyên viên quy trình và chính sách quản trị dữ liệu

 1. Xem xét ngoài thị trường và các chính sách hiện có và đề xuất sửa đổi khi có những thay đổi bắt buộc để đảm bảo các chính sách và thủ tục của ngân hàng vẫn phù hợp.
 2. Phát triển các chính sách và qui trình Quản trị dữ liệu mới cùng với đơn vị sở hữu quy trình.
 3. Thực hiện các nghiên cứu, tìm hiểu và khảo sát thích hợp để hỗ trợ xây dựng chính sách và nêu bật các phát hiện chính để hỗ trợ các sáng kiến cải tiến chính sách.
 4. Xem xét các thủ tục để đảm bảo chúng vẫn hợp thời/ khả thi và sửa đổi những điểm cần thiết.

B2. Các công việc thực hiện chính

 1. Xây dựng, triển khai và duy trì các quy trình và chính sách về quản trị dữ liệu, chất lượng dữ liệu và thu thập dữ liệu.
 2. Thiết kế và duy trì sổ tay hướng dẫn chính sách cho tất cả các đơn vị kinh doanh t
 3. Cung cấp các giải thích rõ ràng về các chính sách cho Data Steward (người quản lý dữ liệu), Data Custodian (người giám sát dữ liệu), Data Owner (Chủ sở hữu dữ liệu) để họ có thể lần lượt thông báo với cán bộ quản lý và nhân viên.
 1. Tiến hành các buổi đào tạo với những người quản lý dữ liệu về chính sách, tiêu chuẩn và quy trình.
 2. Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai quy trình, chính sách một cách thông suốt.
 3. Đi đầu trong việc tái thiết kế quy trình và phát triển các chính sách để hỗ trợ các cải tiến đã được phê duyệt.
 4. Hoạt động với tư cách là chuyên gia về chính sách và quy trình , cung cấp lời khuyên và hướng dẫn cho quản lý trực tiếp và các nhà quản lý cấp cao về việc phát triển và sửa đổi các chính sách và quy trình.
 5. Xây dựng các quy định, hướng dẫn trong việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ.

C. Các yêu cầu đối với vị trí

C1. Các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ

C2. Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức

 1. Cần có Bằng cử nhân về công nghệ thông tin, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan hoặc sự kết hợp tương đương giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm.
 2. Hiểu biết rõ ràng về các chính sách và thủ tục Quản trị dữ liệu.
 1. Hơn 2 năm kinh nghiệm chuyên về Kiểm toán CNTT / Quản trị dữ liệu / Chính sách & Quy trình trong bất kỳ lĩnh vực nào của ngành tài chính.
 2. Kỹ năng quản lý thời gian tốt
 3. Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói xuất sắc [tiếng Anh và tiếng Việt].
 4. Kỹ năng hỗ trợ làm trung gian với khả năng thúc đẩy để giải quyết triệt để các vấn đề.
 5. Khả năng cung cấp dịch vụ khách hàng ở mức độ cao
 6. Khả năng viết các tài liệu khác nhau liên quan đến Văn phòng quản trị dữ liệu / Nhóm quản trị dữ liệu
 7. Trình độ cơ bản thành thạo Microsoft Word, Excel, PPT.
 8. Thúc đẩy thành công của công ty thông qua tác phong chuyên nghiệp, lịch sự với khách hàng bằng thái độ tích cực.
 9. Hơn 2 năm Kiểm toán CNTT / Quản trị dữ liệu / Chính sách & Quy trình chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào của ngành tài chính.

C3. Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/kỹ năng, khả năng

 1. Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.
 2. Có khả năng phối hợp với nhiều đơn vị trong ngân hàng.
 3. Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu áp lực công việc tốt
 4. Điềm đạm, cẩn thận và nhiệt tình trong công việc.
 5. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Salary: Negotiable

Industry : Banking

Location : Ho Chi Minh

Liên hệ:

Email: info@ckhrconsulting.vn

SĐT: (+8428) 7106 8279