FULL STACK DEVELOPER EXECUTIVE/SENIOR

  • Job code:
  • Job type: fulltime
  • Experience: 2 years
  • Category: Banking, Information Technology
  • Industry: banking
  • Posted on: 12-11-2021
  • Location: Ho Chi Minh
  • Salary: 20.000.000 - 35.000.000
  • Expiry date: 03-02-2022
  • Applications have closed

Mô tả công việc

– Phát triển các dự án web, ứng dụng với vai trò front-end và back-end
– Phối hợp BA, UI/UX Designer, QC
– Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và mã hóa
– Tuân thủ tiêu chuẩn nhận dạng thương hiệu HDBank và hệ thống thiết kế chuẩn
– Tuân thủ quy trình/quy định của HDBank
Yêu cầu kinh nghiệm
– Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm full stacks
– Đã từng tham gia ít nhất 2 dự án liên quan đến tài chính
– Có kinh nghiệm tham gia ít nhất 1 dự án lớn (team làm việc lớn hơn 5 người)

Yêu cầu công nghệ

– Có kinh nghiệm về JS, Angular,React (front-end)
– Thành thạo .Net framework, Java, PL SQL
– Thành thạo xây dựng HTML/CSS/Javascript dựa trên thiết kế từ designer (dùng figma, adobe xd, photoshop…) đảm bảo layout website trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau;
– Có kinh nghiệm sử dụng công cụ CSS Preprocessor (SASS/LESS), HTML Template Engine (Jade, HBS), Automation Build Tools…
– Có kinh nghiệm phát triển API, tương tác với API
– Có kinh nghiệm liên quan mã hóa (encryption): đường truyền, gói tin (message)…
– Có kiến thức về kiến trúc hệ thống , cloud aws.
– Có kinh nghiệm về DBMS(oracle, mysql, msssql), NoSQL (Mongodb, Redis).
– Có kinh nghiệm về SVN, GIT, Jira;
– Có kinh nghiệm về Unit Tests và UI Tests
– Chuyên môn tốt về OOP
– Chịu được áp lực cao từ mức độ ưu tiên và timeline của dự án
– Sản phẩm bàn giao có chất lượng tốt, hạn chế các sai sót
– Kiểm tra kỹ lưỡng (unit test) trước khi bàn giao cho đội kiểm thử
– Chủ động báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý

CONTACT: Phone: (+8428) 7106 8279
Email: info@ckhrconsulting.vn