GIÁM ĐỐC KHỐI KHCN

 • Job code:
 • Job type: GIÁM ĐỐC KHỐI KHCN
 • Experience: 10 Year
 • Category: Financial Service
 • Industry: Ngân Hàng
 • Posted on: 12-01-2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Salary: Thương Lượng
 • Expiry date: 30-11-2022

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch hoạt động của Khối Khách hàng cá nhân (KHCN) nhằm phát triển thị phần KHCN và các mục tiêu tài chính.
 • Tổ chức triển khai, giám sát, quản lý các hoạt động kinh doanh khách hàng cá nhân tại ACB.
 • Phối hợp với Khối Quản trị Nguồn nhân lực để đào tạo và phát triển nhân sự kinh doanh thuộc Khối KHCN tại ACB nhằm đạt các mục tiêu tài chính, khách hàng, quản lý rủi ro và tuân thủ.
 • Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về chỉ tiêu kinh doanh đối với các sản phẩm, dịch vụ dành cho KHCN của toàn hệ thống.
 • Kiểm soát của cơ quan Nhà nước trong hoạt động tài chính, sự khó khăn của nền kinh tế, cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ… gây ảnh hưởng đến việc đạt chỉ tiêu kinh doanh KHCN của Khối và KPP.
 • Thường xuyên đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới/ cải tiến để thay thế cho các sản phẩm, dịch vụ bị ngưng, bị hạn chế (do bị cấm, do rủi ro cao, do thị trường không chấp nhận, do sản phẩm, dịch vụ không hiệu quả,…) và cung cấp cho KPP nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Phát triển Khối KHCN.
 • Quản lý và phát triển nhân sự.
 • Quản lý chức năng nhiệm vụ của Khối.

Hoàn thiện các hướng dẫn và qui trình công việc trong phạm vi quản lý

Yêu cầu

 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp điều hành cơ sở.
 • Tối thiểu 5 năm làm việc ở vị trí phát triển khách hàng.
 • CONTACT: Phone: (+8428) 7106 8279Email: info@ckhrconsulting.vn
Apply