GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO

  • Job code:
  • Job type: Fulltime
  • Experience:
  • Category: Banking, Top Management
  • Industry: Banking
  • Posted on: 24-06-2021
  • Location: Ho Chi Minh
  • Salary: Negotiation
  • Expiry date:

1.     Vị tríGIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO2.   LươngThỏa thuận
3.    ThưởngThỏa thuận
4.    Thời gian làm việc 
5.     Mô tả công việc1.     Chức năng Quản lý rủi ro cho Ngân hàng

Ø  Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và duy trì Khung quản lý rủi ro phù hợp với Khẩu vị rủi ro, chiến lược phát triển kinh doanh, yêu cầu của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh và các công ty trực thuộc.

Ø  Chịu trách nhiệm kiểm soát trực tiếp đối với các loại rủi ro thị trường, thanh khoản, tín dụng, vận hành.

Ø  Tổ chức nghiên cứu, xây dựng, triển khai hạ tầng ứng dụng, kĩ thuật phân tích rủi ro, thông tin quản trị và quản lý danh mục trên toàn hệ thống.

2.     Quản trị rủi ro và Khẩu vị rủi ro

Ø  Là thành viên Ủy Ban Quản lý rủi ro, hỗ trợ Ủy ban Quản lý rủi ro và các cấp lãnh đạo trong việc phát triển nhận thức về rủi ro, góp phần truyền đạt văn hóa hiểu biết về rủi ro và các giá trị trong chức năng rủi ro cho toàn hệ thống.

Ø  Chịu trách nhiệm thông đạt, thực thi các chuẩn mực và nguyên tắc quản lý rủi ro trên toàn hệ thống, đặc biệt nâng cao tính minh bạch trong các quyết định rủi ro – lợi nhuận, thể hiện vai trò then chốt trong quy trình báo cáo và công tác quản trị, điều hành.

Ø  Truyền đạt mục đích và kế hoạch chiến lược cho chức năng quản lý rủi ro, gắn kết chiến lược quản lý rủi ro với chiến lược kinh doanh, khẩu vị rủi ro và vgiasm sát sự thực thi.

Ø  Duy trì công việc “stress test”, các giả định viễn cảnh định kỳ và thường xuyên, xem xét các kết quả và đánh giá tác động của chúng.

3.     Con người và tổ chức

Ø  Tổ chức thực hiện quản lý nhân sự tại Khối với các hoạt động đào tạo, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp, gắn kết nhân viên, hoạt động cộng đồng,…

Ø  Cung cấp đầy đủ không ngừng công tác đào tạo, phát triển con người, đảm bảo nguồn nhân lực chuyên môn cao và có tiềm năng lãnh đạo trong toàn Ngân hàng liên quan đến công tác quản trị rủi ro, nghiên cứu cải tiến/chuyển đổi liên tục về quy trình, chính sách, khuôn khổ với lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ rang.

6.     Yêu cầu1.     Trình độ Học vấn

Trình độ Đại học/Cao học chuyên ngành tài chính, kinh tế, kế toán, kĩ sư,…

2.     Kiến thức/Chuyên môn Có Liên Quan

–       Chuyên môn quản lý rủi ro

–       Kiến thức về hoạt động của Ngân hàng

3.     Các Kỹ Năng

–       Kiến thức tốt và hiểu biết về hoạt động Ngân hàng, thị trường tài chính, Basel II, các sản phẩm cao cấp và nhận thức về cơ chế pháp luật Việt Nam.

–       Kỹ năng phân tích và giải quyết xung đột, khả năng đưa ra quyết định độc lập cùng với độ nhạy bén.

–       Kỹ năng lãnh đạo, điều hành

–       Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

4.     Các Kinh nghiệm Liên quan

Hơn 10 năm kinh nghiệm về chức năng quản lý rủi ro trong các lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động/nghiệp vụ và quản lý tài sản.

5.     Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

–       Chính trực

–       Tinh thần Trách nhiệm

–       Dũng cảm

–       Chuyên nghiệp

–       Phản hồi nhanh

–       Công bằng

–       Lãnh đạo làm gương

                                                                                                        

 

Lương : Thoả thuận

Ngành : Ngân hàng

Làm việc tại: Quận 3, TP. HCM

__

Email: info@ckhrconsulting.vn

Website: ckhrconsulting.vn

SĐT: (+8428) 7106 8279