HEAD OF IT

  • Job code:
  • Job type: Fulltime
  • Experience: 20 Years
  • Category: Banking, Information Technology, Top Management
  • Industry: Banking
  • Posted on: 24-06-2021
  • Location: Ho Chi Minh
  • Salary: Negotiation
  • Expiry date: 06-02-2022

1.     Vị tríHEAD OF IT2.   LươngThỏa thuận
3.    ThưởngThỏa thuận
4.     Mô tả công việc·       Lãnh đạo tất cả các hoạt động CNTT và các phát triển mới phù hợp với Ngân hàng; đặt ra các mục tiêu và chiến lược cũng như quản lý và đào tạo, huấn luyện đội ngũ trở thành những người thực hiện công việc xuất sắc.

·       Thiết lập các mục tiêu và chiến lược cho Khối CNTT

·       Đề xuất và triển khai công nghệ phù hợp để hợp lý hóa tất cả hoạt động vận hành nội bộ và giúp tối ưu hóa lợi ích chiến lược của các hoạt động này.

·       Lãnh đạo việc thiết kế và thực hiện kế hoạch khôi phục sau thảm họa và kế hoạch kinh doanh liên tục của toàn hàng.

·       Thực hiện vai trò thành viên của nhóm quản lý cấp cao, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh và kỹ thuật số của Ngân hàng.

·       Chủ động tư vấn cho đội ngũ quản lý cấp cao về các công nghệ mới nổi và xu hướng kỹ thuật số phù hợp nhất với mục tiêu và nhu cầu phát triển của Ngân hàng.

·       Hỗ trợ xác định các thông số đầu tư vốn, mức độ ưu tiên và rủi ro cho các sáng kiến CNTT trong toàn doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi tức đầu tư.

·       Thiết lập một chương trình bảo mật toàn diện thông tin toàn hàng để đảm bảo tính toàn vẹn, bí mật và tính sẵn có của dữ liệu liên quan phù hợp với thông lệ tốt nhất và các luật lệ và quy định hiện hành.

·       Thiết lập và thực thi các chính sách, quy trình CNTT, quản lý danh mục đầu tư, tiêu chuẩn phát triển và các phương pháp luận.

·       Xây dựng và liên tục xem xét lại các chính sách, quy trình hoạt động, nhiệm vụ và trách nhiệm.

·       Duy trì giám sát tất cả các dự án CNTT, đảm bảo các cam kết về nhân viên thực hiện , giám sát tiến độ và báo cáo thực hiện được lập kế hoạch đầy đủ, phù hợp.

·       Phát triển dashboards báo cáo và giám sát thời gian thực cho tất cả các hoạt động CNTT, các dự án CNTT và rủi ro CNTT.

·       Chỉ đạo thiết kế, lập kế hoạch, triển khai và bảo trì cơ sở hạ tầng công nghệ và máy tính phục vụ hỗ trợ các hoạt động và ứng dụng kinh doanh của Ngân hàng.

·       Thiết kế, tùy chỉnh các hệ thống và nền tảng công nghệ để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

·       Xem xét lại các hệ thống và quy trình hoạt động CNTT và bắt đầu các chương trình cải tiến liên tục để đạt được việc tự động hóa liền mạch và các bước xử lý công việc không cần in ra giấy tờ trong toàn bộ tổ chức.

·       Thiết lập các thước đo để quản lý hiệu quả CNTT và đo lường tác động của CNTT đối với kinh doanh.

·       Thiết lập các mức độ dịch vụ thích hợp và các quy trình để đảm bảo đáp ứng các KPI.

·       Theo dõi những phát triển trong hoạt động CNTT của ngành ; đánh giá và triển khai các công cụ và khuôn khổ quản lý dịch vụ mới có liên quan.

·       Xem xét lại , đề xuất và giám sát tất cả các nhà cung cấp và các thỏa thuận dịch vụ được quản lý cho các dịch vụ máy tính, viễn thông, dịch vụ CNTT và thiết bị theo thỏa thuận cam kết dịch vụ (SLA) được xác định trước.

·       Thúc đẩy tinh thần “kinh doanh là trên hết” ở tất cả các cấp của tổ chức CNTT.

·       Đảm bảo rằng nhân sự trong tổ chức có kỹ năng vững mạnh về phân tích hệ thống và quản lý dự án, và khả năng thực hiện các dự án quan trọng trong kinh doanh.

·       Phát triển và duy trì một kế hoạch cung cấp cho sự kế thừa và liên tục ở các vị trí quản lý CNTT quan trọng nhất.

·       Khuyến khích và cổ vũ văn hóa đổi mới, minh bạch và tính trách nhiệm trong toàn Khối CNTT.

5.     Yêu cầuTrình độ Học vấn

Cần có bằng cử nhân / kỹ sư. Bằng cấp cao trong lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như khoa học máy tính, kỹ thuật, khoa học dữ liệu và/hoặc Quản trị kinh doanh.

Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

·       Có kiến thức vững chắc về các công nghệ mới nổi và khả năng áp dụng những công nghệ này để phục vụ các mục tiêu kinh doanh chính của Ngân hàng.

·       Có kiến thức về các loại giải pháp công nghệ của nhà cung cấp

·       Có nền tảng vững chắc về vận hành và tài chính vốn, và phát triển ngân sách CNTT.

·       Thông thạo về ITIL và các khuôn khổ quản lý dịch vụ khác cũng như cách mở rộng quy mô và triển khai các dịch vụ này.

·       Kiến thức chuyên về kế hoạch và triển khai các sáng kiến chiến lược

·       Kiến thức chuyên về kinh doanh, nghiệp vụ và phát triển các giải pháp sáng tạo

Các Kỹ Năng

Có năng lực tạo ra một tầm nhìn chiến lược rõ ràng cho công nghệ thông tin hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh và có thể thực hiện theo tầm nhìn đó.

·       Có khả năng làm việc cộng tác với các nhà lãnh đạo khác nhau, thông đạt tầm nhìn và chiến lược CNTT cho tất cả các cấp của tổ chức, đồng thời xây dựng sự đồng thuận xung quanh các sáng kiến và dự án trọng yếu.

·       Có các kỹ năng xuất sắc về giao tiếp, tương tác trực tiếp giữa cá nhân với nhau cả nói và viết; có thể truyền đạt lưu loát ý tưởng cho cả đối tượng làm về kỹ thuật và không kỹ thuật.

·       Có năng lực lựa chọn và tích hợp các công nghệ phù hợp nhất để hỗ trợ kinh doanh.

·       Có năng lực thực tiễn để thiết kế và triển khai các phương pháp tiếp cận toàn diện đối với an ninh mạng và quản lý rủi ro.

·       Có kỹ năng trong quản lý thay đổi.

·       Có kỹ năng tổ chức xuất sắc và khả năng quản lý nhiều ưu tiên trong môi trường có nhịp độ nhanh, áp lực cao.

·       Có khả năng thích nghi với tình trạng chồng chéo; có khả năng giải quyết các vấn đề bất ngờ với sự linh hoạt.

·       Có tư duy kinh doanh; có khả năng và quan tâm theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới

·       Có năng lực định hướng dịch vụ khách hàng.

·       Có khả năng xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh với nhà cung cấp công nghệ và quản lý nhiều mối quan hệ với nhà cung cấp để đảm bảo đem lại hiệu suất và lợi nhuận tài chính tốt nhất.

·       Có kỹ năng đàm phán xuất sắc với khách hàng nội bộ và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

·       Có khả năng xây dựng lòng tin với người khác thông qua cam kết tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp cao nhất.

·       Thể hiện khả năng tuyển dụng, thuê và tạo động lực cho một nhóm nhân sự CNTT có hiệu suất làm việc cao xem trọng tính minh bạch và trách nhiệm.

·       Có sự nhạy bén trong kinh doanh, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

·       Có năng lực chứng minh là một nhà điều hành đầy năng lượng ; ngoan cường và đam mê đạt được mục tiêu, trong khi luôn kiểm soát “cái tôi” của mình.

Các Kinh nghiệm Liên quan

20 năm kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm tối thiểu 3 năm ở vị trí lãnh đạo báo cáo cho CEO / CIO / Hội đồng quản trị.

·       Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí CIO hoặc vị trí tương đương tập trung vào công nghệ.

·       Kinh nghiệm lãnh đạo CNTT và dữ liệu lớn trong môi trường kinh doanh rộng lớn và đa lĩnh vực.

·       Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành liên quan đến FinTech / ngân hàng / lĩnh vực tín dụng.

·       Có kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và tăng trưởng kinh doanh thông qua đổi mới và triển khai công nghệ

·       Có kinh nghiệm dẫn dắt các sáng kiến thay đổi lớn, phức hợp

·       Có kinh nghiệm lãnh đạo một tổ chức phát triển nhanh và hiệu quả.

·       Có kinh nghiệm thiết kế và quản lý một khuôn khổ quản trị CNTT hiệu quả bao quát phạm vi cung cấp dịch vụ CNTT.

·       Có kinh nghiệm thực tiễn với SaaS, nền tảng dịch vụ đám mây, và các giải pháp thuê ngoài thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba.

·       Có kinh nghiệm quản lý một đối tác dịch vụ thuê ngoài lớn.

·       Cần có kinh nghiệm lãnh đạo về mảng Thu nhập và Lỗ

·       Có kinh nghiệm xây dựng năng lực phân tích dữ liệu cho toàn hệ thống

Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

Năng động

Tạo động lực cho nhân viên

Có tinh thần trách nhiệm

 

Lương : Thoả thuận

Ngành : Ngân hàng

Làm việc tại: Quận 3, TP. HCM

__

Email: info@ckhrconsulting.vn

Website: ckhrconsulting.vn

SĐT: (+8428) 7106 8279