Phó Giám đốc Khối KHDN – Business Management

  • Job code:
  • Job type: Fulltime
  • Experience:
  • Category: Top Management
  • Industry: Banking
  • Posted on: 23-08-2021
  • Location: Ho Chi Minh
  • Salary: Negotiable
  • Expiry date: 05-06-2022

Phó Giám đốc Khối KHDN – Business Management –

(kiêm về phát triển kinh doanh, thúc đẩy bán, triển khai sản phẩm mới, xây dựng các mối quan hệ với đối tác kinh doanh..), vị trí này sẽ quản lý các bộ phận SP (tín dụng, huy động, bảo hiểm, xuất nhập khẩu) vai trò chính  là ban hành tất cả các chính sách kinh doanh của Khối KHDN tại KPP, định hướng các HCB Vùng, HCB Cụm, theo dõi kết quả bán hàng, kết quả của các chương trình chiến dịch.

 

 

Lương: Thoả thuận

Ngành : Ngân hàng

Địa điểm: HCM

Liên hệ:

Email: info@ckhrconsulting.vn

Phone: (+8428) 7106 8279