Phó Giám đốc Khối KHDN – COO – ( Chief Operating Officer)

  • Job code:
  • Job type: Fulltime
  • Experience:
  • Category: Top Management
  • Industry: Banking
  • Posted on: 23-08-2021
  • Location: Ho Chi Minh
  • Salary: Negotiable
  • Expiry date: 05-06-2022

Phó Giám đốc Khối KHDN – COO – (Chief Operating Officer):

PGĐ sẽ phụ trách nhiều về cải tiến các chính sách (quy trình vận hành tín dụng..), quy trình, vận hành hệ thống ngân hàng giao dịch, quản lý các mối quan hệ với các đối tác nội bộ (như CNTT, Pháp chế, Tuân thủ, Vận hành, Nhân sự …) và bên ngoài (như NHNN, các nhà cung cấp của doanh nghiệp),

tập trung về hai nội dung (a) xây dựng công cụ quản lý kinh doanh (ví dụ công cụ quản lý bảng cân đối doanh nghiệp / portfolio management, biểu giá doanh nghiệp như hệ thống tính toán pricing tool …) (

b) quản lý các nội dung công việc / dự án chiến lược của Khối KHDN, như thay đổi mô hình kinh doanh tại KPP, các dự án quan trọng như ngân hàng giao dịch – transaction banking, hệ thống thanh toán xuất nhập khẩu – trade finance, phát triển các nội dung liên quan đến ngân hàng số, hệ thống scoring …

 

 

Lương: Thoả thuận

Ngành : Ngân hàng

Địa điểm: HCM

Liên hệ:

Email: info@ckhrconsulting.vn

Phone: (+8428) 7106 8279