SALE SUPERVISOR

 • Job code:
 • Job type: Fulltime
 • Experience: 3 years
 • Category: Financial Service
 • Industry: Financial Service
 • Posted on: 02-12-2021
 • Location: Ho Chi Minh
 • Salary: 18 triệu VNĐ
 • Expiry date: 25-09-2022

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm về doanh số các dự án bảo hiểm của công ty theo chỉ tiêu đề ra hàng tháng, quý, năm.
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh theo từng vùng.
 • Lập kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu cho từng nhóm; giám sát, đôn đốc việc thực hiện của đội ngũ kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số theo phân bổ.
 • Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm, tiếp cận, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu tài chính của khách hàng.
 • Đề xuất chính sách phù hợp cho đội ngũ kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường và tối ưu hóa doanh thu cho công ty.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của dự án bảo hiểm cho Ban Giám Đốc kịp thời và theo
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và yêu cầu của Trưởng phòng

Yêu cầu:

 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ Sales thị trường (Direct Sales), chức vụ từ Giám sát trở lên trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Có kiến thức tốt về các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Có khả năng báo cáo và phân tích
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý điều hành hiệu quả

Quyền lợi:

 • Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
 • Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo qui định của công ty

CONTACT: Phone: (+8428) 7106 8279

Email: info@ckhrconsulting.vn

Apply