SALES SUPERVISOR – NON LIFE INSURANCE

  • Job code:
  • Job type: Fulltime
  • Experience: 3 Years
  • Category: Customer Service, Sales
  • Industry: Insurance
  • Posted on: 01-11-2021
  • Location: Ho Chi Minh
  • Salary: upto 18 mil + bonus
  • Expiry date: 28-08-2022

 

 

 

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm về doanh số các dự án bảo hiểm của công ty theo chỉ tiêu đề ra hàng tháng, quý, năm.

Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh theo từng vùng.
Lập kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu cho từng nhóm; giám sát, đôn đốc việc

thực hiện của đội ngũ kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số theo

phân bổ.
Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm, tiếp cận, giới thiệu, tư vấn

các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu tài chính của khách hàng.
Đề xuất chính sách phù hợp cho đội ngũ kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh

trên thị trường và tối ưu hóa doanh thu cho công ty.
Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của dự án bảo hiểm cho

Ban Giám Đốc kịp thời và theo
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và yêu cầu của Trưởng phòng

Yêu cầu:

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ Sales thị trường (Direct Sales), chức vụ từ Giám sát trở lên trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Có kiến thức tốt về các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
Có khả năng báo cáo và phân tích
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý điều hành hiệu quả

Quyền Lợi :

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp. Được hưởng các quyền lợi khác theo qui định của công ty

Ngành : Bảo Hiểm

Địa điểm : HCM

Mức lương : Lên đến 18 Triệu đồng + thưởng