TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH NHÓM CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH RỦI RO

 • Job code:
 • Job type: Fulltime
 • Experience: 6 Years
 • Category: Banking
 • Industry: Banking
 • Posted on: 16-07-2021
 • Location: Toàn Quốc
 • Salary: Negotiable
 • Expiry date: 06-02-2022

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH NHÓM CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH RỦI RO

PHÒNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH RỦI RO (PHÒNG 6) – KHỐI QTRR

 

 1. Tên vị trí: Trưởng phòng phụ trách Nhóm Chiến lược và Chính sách rủi ro

 

 1. Báo cáo:
 • Trực tiếp: Giám đốc cao cấp về Chiến lược và Chính sách rủi ro – Khối QTRR

 

 1. Mô tả công việc:
 • Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tích hợp (khẩu vị rủi ro, hệ thống chính sách và mô hình quản trị doanh nghiệp về quản trị rủi ro (risk governance), khung QTRR và chính sách quản lý rủi ro chung cho các nhóm quản trị rủi ro chức năng).
 • Điều chỉnh chính sách, quy trình rủi ro căn cứ vào khẩu vị rủi ro và tình trạng danh mục rủi ro
 • Xây dựng ma trận rủi ro tín dụng để đo lường rủi ro tín dụng
 • Xây dựng và vận hành được Hệ thống cảnh báo sớm
 • Xây dựng và triển khai áp dụng có hiệu quả các công cụ để phát hiện và xử lý rủi ro, thiết lập được hệ thống hạn mức và ngưỡng cảnh báo rủi ro về cả định tính và định lượng.
 • Xây dựng Hồ sơ rủi ro tín dụng của tất cả các phân khúc KHCN và KHDN, Hồ sơ rủi ro thị trường (thanh khoản, lãi suất, v.v…)
 • Quản lý việc cán bộ QLRR giám sát thực hiện kế hoạch giảm thiểu rủi ro của các Đơn vị sở hữu rủi ro.
 • Tham gia và việc xây dựng Chính sách tín dụng cho tất cả các phân khúc khách hang
 • Tham gia và hỗ trợ Khối Kinh doanh xây dựng và phát triển sản phẩm, quy trình và hướng dẫn thẩm định trong phạm vi chức năng.
 • Đề xuất cho Giám đốc cao cấp Chiến lược và Chính sách rủi ro các biện pháp điều chỉnh chính sách để tác động ngược lại vào danh mục nhằm điều tiết giá trị có rủi ro (risk exposure).
 • Triển khai thực hiện tuân thủ quy định của NHNN về Hệ thống quản trị rủi ro (trên khía cạnh chính sách), phối hợp với bộ phận Quản trị danh mục và Tài chính để ban hành chính sách, cụ thể hóa việc tuân thủ quy định.
 • Thực hiện viết các báo cáo liên quan tới chiến lược, chính sách QTRR
 • Rà soát và đề xuất đưa vào quy trình các chốt kiểm soát chính về chính sách tín dụng
 • Phối hợp với bộ phận Mô hình để mô hình hóa các chính sách quản trị rủi ro.
 • Tham gia vào các dự án có liên quan của Khối Kinh doanh, Khối QTRR, …
 • Thực hiện quản lý Nhóm làm chính sách và chiến lược rủi ro của Khối QTRR.

 

 1. Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán..
 • Có từ 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng (chính sách rủi ro tín dụng), quản trị rủi ro tích hợp.
 • Am hiểu hoạt động ngân hàng, tài chính, hệ thống quản trị doanh nghiệp, các nguyên tắc và phương pháp phân tích, pháp luật về tài chính ngân hàng và hệ thống quy định, quy trình nội bộ trong hoạt động ngân hàng và tài chính tiêu dùng.
 • Am hiểu chính sách rủi ro tín dụng bán lẻ và KHDN, quy trình tín dụng từ đầu đến cuối, nguyên tắc quản trị và phân tích dữ liệu.
 • Am hiểu mô hình kinh doanh ngân hàng bán lẻ hoặc tài chính tiêu dùng, ngân hàng doanh nghiệp, các sản phẩm kinh doanh của ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp…
 • Trung thực, thẳng thắn, có tư duy mở, ham học hỏi, có cái nhìn đa chiều về kinh doanh, có hiểu biết tốt về digital banking hoặc đã từng học FRM là một lợi thế.
 • Hòa đồng và thân thiện với đồng nghiệp
 • Kỹ năng cần có:
  • Tổng hợp và phân tích
  • Viết chính sách và quy trình ở cấp độ tác động đến toàn hệ thống
  • Hiểu biết về luật, biết diễn giải và áp dụng
  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, trình bày tốt cả về viết và nói
  • Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế
  • Chịu được áp lực cao, có tham vọng phát triển lâu dài với nghề QTRR
Lương : Thoả thuận
Địa điểm: Toàn Quốc
Ngành : Tài chính – Ngân hàng
Liên hệ ứng tuyển :
email: info@ckhrconsulting.vn
SĐT: (+8428) 7106 8279
www.ckhrconsulting.vn