TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO – PHỤ TRÁCH MẢNG XỬ LÝ NỢ

 • Job code:
 • Job type: Fulltime
 • Experience: 5 Years
 • Category: Banking
 • Industry: Banking
 • Posted on: 16-07-2021
 • Location: Ho Chi Minh
 • Salary: Negotiable
 • Expiry date: 01-05-2022

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO – PHỤ TRÁCH MẢNG XỬ LÝ NỢ

 

 1. Tên vị trí: Trưởng phòng quản lý rủi ro – Phụ trách mảng xử lý nợ

 

 1. Báo cáo:
 • Trực tiếp: Phó Tổng Giám đốc

 

 1. Mô tả công việc:
 • Xây dựng và Quản lý Chính sách sản phẩm, Chính sách tín dụng, Khẩu vị rủi ro đối với nhóm KH doanh nghiệp và Định chế tài chính
 • Cảnh báo rủi ro thanh khoản, rủi ro đầu tư, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng của thị trường, của nhóm KH và của đơn vị kinh doanh
 • Giám sát tổng thể phân luồng toàn hệ thống đảm bảo mọi khoản nợ có vấn đề được phân luồng xử lý đúng, đủ và kịp thời
 • Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và điều phối công tác thu nợ, mua, bán, và xử lý nợ xấu đối với các đối tác thu nợ
 • Xây dựng các phương án tái cấu trúc, xử lý nợ xấu. Quản trị và giám sát danh mục khách hàng tái cấu trúc
 • Tham mưu cho HĐQT, BĐH và các ủy ban liên quan đến phương án xử lý các khoản nợ xấu.
 1. Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán.
 • Có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị rủi ro
 • Am hiểu hoạt động ngân hàng, tài chính, hệ thống quản trị doanh nghiệp, các nguyên tắc và phương pháp phân tích, pháp luật về tài chính ngân hàng và hệ thống quy định, quy trình nội bộ trong hoạt động ngân hàng và tài chính tiêu dùng.
 • Am hiểu về quy trinh xử lý nợ bao gồm mua bán, tranh tụng, thi hành án….của các khoản nợ xấu trong tài chính tiêu dùng.
Lương : Thoả thuận
Địa điểm: HCM
Ngành : Tài chính – Ngân hàng
info@ckhrconsulting.vn
(+8428) 7106 8279
www.ckhrconsulting.vn