Kế hoạch 3 từ cực kỳ dễ áp dụng của Google giúp nhân viên tránh kiệt sức, làm việc hiệu quả: TUẦN KHÔNG HỌP

Đôi khi, cách dễ dàng nhất để giúp nhóm của bạn hoàn thành nhiều việc hơn là không làm phiền họ bởi các cuộc họp.