Làm sếp tại Vingroup thu nhập “khủng” cỡ nào?

Nếu kế hoạch kinh doanh năm 2021 hoàn thành, dàn lãnh đạo của Vingoup sẽ nhận được mức thù lao “khổng lồ”, tăng mạnh so với năm 2020.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup (VIC) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 3/6 tới.

Trong tài liệu Vingroup công bố có thể thấy, trong năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt 110.490 tỷ đồng, giảm 19.546 tỷ đồng (tương đương 15%) so với năm 2019, chủ yếu do trong năm 2020, Tập đoàn không còn doanh thu từ hoạt động bán lẻ.

Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn giảm 41% từ 7.717 tỷ đồng năm 2019 xuống 4.546 tỷ đồng năm 2020. Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm mạnh của mảng cho thuê bất động sản thương mại và dịch vụ khách sạn du lịch – vui chơi giải trí bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam cho thấy, toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của cổ đông Công ty mẹ là 5.465 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2020 là 1.691 đồng.

Làm sếp tại Vingroup thu nhập "khủng" cỡ nào?
ckhrconsulting.vn

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Vingroup cũng tiết lộ mức thu nhập của dàn lãnh đạo tập đoàn. Theo đó, trong năm 2020, thù lao chi trả cho HĐQT là 12,4 tỷ đồng – tương đương 0,27% lợi nhuận sau thuế năm 2020. Thù lao cho BKS là 2,1 tỷ đồng – tương đương 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Số lượng thành viên của HĐQT là 9 thành viên và BKS là 3 thành viên. Tính trung bình, mỗi thành viên HĐQT có mức thù lao bình quân gần 1,38 tỷ đồng/năm (gần 115 triệu đồng/tháng). bình quân mỗi thành viên Ban Kiểm soát có mức thù lao 700 triệu đồng/năm hay 58 triệu đồng/tháng.

Làm sếp tại Vingroup thu nhập "khủng" cỡ nào?
ckhrconsulting.vn

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2021, ban lãnh đạo của Vingroup đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS (tương đương với mức đã trình của năm 2020). Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2021 và thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Theo tờ trình của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Vingroup, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 4.500 tỷ đồng.

Nếu tập đoàn hoàn thành 100% mục tiêu kinh doanh và trích thù lao theo tỷ lệ tối đa, HĐQT và BKS sẽ nhận tối đa 22,5 tỷ đồng. Trong đó, thù lao tối đa của HĐQT là 18 tỷ đồng và Ban Kiểm soát nhận 4,5 tỷ đồng, tăng tương ứng 45% và 115% so với năm 2020.

Theo danh sách tỷ phú được tạp chí Forbes công bố ngày 6/4, thế giới hiện có 2.755 tỷ phú, tăng 660 người so với năm ngoái. Việt Nam năm nay có sự góp mặt của 6 tỷ phú, đứng đầu là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup.

Forbes ước tính tài sản của ông Vượng là 7,3 tỷ USD và xếp thứ 344 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

N

Làm sếp tại Vingroup thu nhập "khủng" cỡ nào?
ckhrconsulting.vn
Nguồn: ST