Lao đao vì Covid, thưởng Tết 2021 sẽ thế nào?

Các doanh nghiệp bước đầu dự báo mức thưởng Tết trong năm 2021 sẽ không có nhiều biến động, thậm chí không tăng so với năm ngoái…

Lao đao vì Covid, thưởng Tết 2021 sẽ thế nào?