Liên hệ CK HR Consulting

TRỤ SỞ: Tầng trệt, Toà nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

VĂN PHÒNG:
TTTM Cao Thắng, Tầng 8, số 19, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam.

Điện thoại: (+8428) 7106 8279

Email: info@ckhrconsulting.vn 

Website: ckhrconsulting.vn

 

 

 

 

 

TRỤ SỞ: Tầng trệt, Toà nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam


VĂN PHÒNG:
TTTM Cao Thắng, Tầng 8, số 19, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam.

Điện thoại: (+8428) 7106 8279

Email: info@ckhrconsulting.vn 

Website: ckhrconsulting.vn

 

 

 

 

 

KẾT NỐI CÙNG CHÚNG TÔI