Ngành Tài chính – Ngân hàng: dòng tiền thông minh

I. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1. Tìm hiểu ngành Tài chính – ngân hàng

Tài chính – ngân hàng (tên tiếng Anh là Finance and Banking) làm một ngành khá rộng, bao quát toàn bộ các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền tệ và kinh doanh thông qua ngân hàng. Cụ thể đó là tập trung các lĩnh vực liên quan đến tài chính như: Tài chính thuế, tài chính doanh nghiệp và tất cả các vấn đề cần đến công cụ tài chính để thanh toán các cước phí trong nước và quốc tế.
Ngành Tài chính – ngân hàng được chia nhỏ thành nhiều lĩnh vực riêng biệt đó là: Chuyên ngành về tài chính, chuyên ngành ngân hàng, chuyên ngành phân tích tài chính, kinh tế học tài chính…

 

2. Các chuyên ngành của Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản, các kiến thức về phát hành tiền, thẩm định hạn tín dụng. Các kiến thức về quản lý tài chính – tiền tệ hiện đại, quản trị tài chính trong doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính phi ngân hàng, các công cụ quản lý rủi ro tài chính, kiến thức về các quy trình hoạt động tài chính, thống kê, kế toán, thuế, bảo hiểm trong ngân hàng và doanh nghiệp…

 

  • Quản lý Tài chính công: Cung cấp các kiến thức quản lý tài chính công của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế để sinh viên có thể áp dụng khi thực hiện quản lý tài chính tại tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Cùng với đó, là các kiến thức về thiết kế, đánh giá và tư vấn về các chính sách công; nắm bắt và ứng dụng tốt các nguyên tắc quản trị khu vực công; các kỹ năng phân tích trong quản trị tài chính.
  • Tài chính doanh nghiệp: Đào tạo cử nhân kiến thức cơ bản về Tài chính doanh nghiệp, có kiến thức chuyên sâu về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Có khả năng thẩm định tài chính các dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn; nắm được các kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán, các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, định giá, chứng khoán; am hiểu các quy định của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp, các quy định của luật thuế; nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật kinh doanh – thương mại, chính sách thuế…
  • Thuế: Theo học chuyên ngành này, sinh viên sẽ có các kiến thức chuyên sâu về thuế như: am hiểu lý thuyết thuế, các chính sách thuế, các luật thuế; nắm chắc quy trình quản lý thuế của cơ quan thuế, quy định về lập hồ sơ kê khai thuế; kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán thuế; nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật, các cam kết quốc tế về thuế.
  • Tài chính quốc tế: Chuyên ngành này đào tạo chuyên sâu về Tài chính quốc tế, các nghiệp vụ liên quan đến tài chính quốc tế như: kinh doanh quốc tế (kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm…), thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế, tỷ giá hối đoái; am hiểu các quy trình, nghiệp vụ về tài chính quốc tế, các quy trình quản trị dự án đầu tư quốc tế, quản lý dự án ODA, quản lý nợ, kế toán quốc tế, quản trị tài chính công ty đa quốc gia.
  • Đầu tư tài chính: Đào tạo các kiến thức chuyên sâu về đầu tư tài chính,các kỹ năng phân tích và dự báo thị trường, kỹ năng đầu tư tài chính; nắm chắc các kiến thức liên quan đến thị trường Tài chính, đến rủi ro và cách thức quản lý rủi ro các công cụ đầu tư trên thị trường Tài chính; các hoạt động quản lý của cơ quan quản lý thị trường tài chính; hoạt động quản lý Nhà nước về thị trường tài chính và Đầu tư tài chính; nắm chắc các kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán trong đầu tư tài chính; am hiểu các quy định của Nhà nước về thị trường tài chính và đầu tư tài chính. Nắm vững kiến thức bổ trợ về pháp luật có liên quan đến quản lý thị trường tài chính và đầu tư tài chính.

3. Ngành Tài chính – Ngân hàng cần những kiến thức chuyên môn gì?

Tài chính ngân hàng là gì ? Cùng tìm hiểu về tài chính ngân hàng

 

Kiến thức chuyên ngành về tiền tệ – ngân hàng và các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: công ty chứng khoán, công ty tài chính,… và kiến thức về các hoạt động tài chính công ty, cụ thể:
Có kiến thức và biết thực hành các nghiệp vụ của một ngân hàng thương mại như: nghiệp vụ huy động vốn; nghiệp vụ thẩm định tín dụng và các công cụ cơ bản để kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng khi cho vay; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, …
Có kiến thức và ứng dụng kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán vào phân tích và đầu tư chứng khoán; nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán; nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư, thị trường phái sinh,…
Nắm vững kiến thức và ứng dụng kiến thức chuyên môn để có thể phân tích – hoạch định và dự toán tài chính; phân tích và đánh giá hiệu quả và rủi ro của một dự án đầu tư; khả năng thống kê, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính; phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh khác,…

4. Mức lương ngành Tài chính – ngân hàng

 

du-hoc-han-quoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang

 

Đối với ngành Tài chính – ngân hàng mức lương sẽ chia thành 3 cấp độ sau:
• Sinh viên mới ra trường: Thuộc đối tượng chưa có kinh nghiệm trong công việc, cần có khoảng thời gian hướng dẫn và được công ty tiến hành đào tạo, nên mức lương cơ bản sẽ dao động từ 6 – 9 triệu đồng.
• Đối với những cá nhân đã có kinh nghiệm làm việc từ 1 – 2 năm, không cần qua đào tạo tại công ty, mức lương của bạn sẽ được trả cao hơn và dao động trong khoảng 10 – 15 triệu.
• Đối với các cá nhân có năng lực, giàu kinh nghiệm trong ngành Tài chính – ngân hàng và có thâm niên trong nghề tư 3 – 5 năm, các công ty, doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương cao lên đến 20 – 25 triệu/tháng.

II. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VIỆC LÀM NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1. Cơ hội

Học ngành Tài chính – ngân hàng, bạn được trang bị những kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực Tài chính – ngân hàng, vì vậy, sau khi ra trường, bạn có nhiều cơ hội việc làm và dễ dàng xin việc tại nhiều vị trí của các đơn vị khác nhau. Cụ thể, các bạn có thể đảm nhiệm những công việc sau đây:

Hệ thống tài chính điều bạn cần biết

 

• Nhóm 1: Chuyên viên tại hội sở và chi nhánh các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng ở bộ phận chuyên môn như: Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân, Kinh doanh và Phát triển thẻ, Quản lý rủi ro, Kinh doanh tiền tệ, Thanh toán quốc tế, Kiểm soát nội bộ, Thẩm định và phê duyệt tín dụng, Đầu tư … và các bộ phận hỗ trợ khác.
• Nhóm 2 : Chuyên viên của các bộ phận như: Môi giới chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư, Phân tích đầu tư, Tư vấn mua bán và sáp nhập, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tư vấn thuế … tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tư vấn tài chính, công ty kiểm toán …
• Nhóm 3: Chuyên viên tại các bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư, quản lý dự án, quan hệ nhà đầu tư, kiểm soát nội bộ, quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại, chuyên viên chuyên về tín dụng, chuyên viên thẩm định và quản lí rủi ro tín dụng… tại các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh.
• Nhóm 4: Cán bộ hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ tại các cơ quan Nhà nước; giảng viên, nghiên cứu viên tại các Trường cao đẳng đại học, viện nghiên cứu; khởi nghiệp kinh doanh.
Ngoài ra, nếu bạn có năng lực thì cử nhân Tài chính – ngân hàng có thể xin được tại các cơ quan với vai trò : Cán bộ thuế, làm chứng khoán, bảo hiểm.

2. Thách thức

Quản trị tài chính là gì? Đâu là giải pháp trong thời đại 4.0

 

Trong quá trình cạnh tranh và phát triển, hầu hết các ngân hàng đều phải đối mặt với một số các khó khăn nhất định. Đó có thể là khó khăn liên quan về mặt kỹ thuật hoặc các khó khăn liên quan đến quy trình công việc. Sau đây hãy cùng điểm qua một số các khó khăn đã và đang hiện hữu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nhé:
 Khó khăn trong quy trình rà soát và xử lý nghiệp vụ mất nhiều thời gian, gây sự khó chịu cho khách hàng.
 Các quy trình thủ công còn quá phức tạp, khiến cho trải nghiệm của khách hàng không được như kỳ vọng.
 Hoạt động chăm sóc khách hàng kém do không nắm bắt được thông tin của khách hàng khiến việc xây dựng lòng trung thành không hiệu quả.
 Chưa có chính sách hiệu quả về quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ – có, kiểm toán nội bộ, thiếu đồng bộ và tồn tại một số bất cập so với yêu cầu kinh doanh theo cơ chế thị trường
 Khó khăn trong việc theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, không lưu lại được tiến độ công việc hay đánh giá KPI.
 Hệ thống kém tính bảo mật, dữ liệu lưu trữ quá phân tán nên dễ dàng bị mất dữ liệu hoặc rò rỉ các thông tin quan trọng.
 Những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới có thể gây tác động khó lường đến tình hình tài chính – tiền tệ trong nước, đặc biệt trong thời gian gần đây đã có những biến động khá lớn về tỷ giá và lãi suất. Điều này dẫn đến những thay đổi khó lường trong lạm phát, hạn chế nguồn vốn đầu tư nước ngoài nếu không được xử lý kịp thời để phù hợp với thực trạng nền kinh tế.
 Quá trình triển khai xử lý các ngân hàng yếu kém hiện nay còn chậm, việc thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia cơ cấu lại các ngân hàng có nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ứng dụng ngân hàng di động làm tăng nguy cơ tấn công từ tội phạm mạng. Sự xâm nhập này không chỉ gây nên tổn thất về tài sản mà còn gây nguy hại đến chính những thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 Bên cạnh đó, những vụ việc liên quan đến tiền ảo diễn ra phức tạp và gây hệ lụy cho xã hội. Mặc dù không được coi là tiền tệ và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, giao dịch tiền ảo (bitcoin) vẫn đang diễn ra và chưa có giải pháp quản lý hữu hiệu.

III. NHỮNG TỐ CHẤT CẦN CÓ ĐỂ THEO HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Ngành Tài chính – ngân hàng cần có nhất đó là sự đam mê với nghề, biết sáng tạo và năng động. Đặc biệt là cần có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục được khách hàng và khiến khách hàng tin tưởng. Bên cạnh đó, để thành công trong ngành này, bạn cần có những tố chất sau:

Tìm hiểu cơ hội việc làm và mức lương của ngành Tài chính ngân hàng

1. Kỹ năng:

– Khả năng tính toán nhanh chóng, có tư duy logic và tỉ mỉ trong công việc.
– Dùng máy tính thành thạo: giúp nhanh chóng xử lý tốt yêu cầu của khách hàng.
– Có năng lực,biết tiến, biết lùi thỏa đáng trong quá trình giao dịch với khách hàng. Biết đàm phán và nhanh nhạy trong việc đoán ý đối tác.
– Ngoại ngữ: Làm việc trong ngành này, bạn sẽ luôn phải đối mặt với những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành và thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài. Do đó, việc trau dồi cho bản thân vốn từ tiếng Anh là rất cần thiết.
– Có kỹ năng giải quyết một hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng; xử lý chứng từ và hạch toán; có khả năng tiếp cận nhanh chóng phần mềm giao dịch của các ngân hàng thương mại; có thể đọc, hiểu, xử lý và lập các chứng từ thương mại và chứng từ thanh toán trong thanh toán xuất nhập khẩu,…
– Kỹ năng tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán; kỹ năng phân tích và đầu tư chứng khoán; kỹ năng môi giới và tư vấn chứng khoán.
– Kỹ năng đọc và hiểu các báo cáo tài chính của các công ty; kỹ năng tổ chức, huy động và xây dựng cơ cấu vốn tối ưu; kỹ năng thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư.
– Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (soạn thảo văn bản, hợp đồng, tờ trình, báo cáo, đề án,…; xử lý số liệu bằng các công cụ phân tích, thống kê dữ liệu; sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác tại đơn vị; tìm kiếm thông tin trên internet…), lưu trữ tài liệu…
– Có khả năng làm việc độc lập, văn hoá ứng xử giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm và có khả năng thuyết trình, diễn thuyết,…

2. Thái độ:

HAVIP】Tư vấn về tài chính, ngân hàng | Luật Havip

 

– Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;
– Tính kỷ luật cao, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng;
– Có tinh thần hoà đồng và hợp tác tốt với các thành viên trong và ngoài tổ chức;
– Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn;
– Tinh thần cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.
– Thận trọng và chính xác tuyệt đối trong công việc. Vì chỉ một sai sót nhỏ về con số sẽ đẩy bạn vào những rắc rối.
– Trung thực: Ở bất cứ đâu hay công việc nào bạn cũng cần tính trung thực cao trong công việc, và ngành ngân hàng lại càng đòi hỏi cao hơn hết.
– Có sức khỏe tốt, chịu đựng được áp lực cao và làm việc trong một môi trường đòi hỏi sự lịch sự, chuyên nghiệp.

IV. LỢI ÍCH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

Nhân viên tín dụng

 

1. Công việc với nhịp độ nhanh và nhiều thử thách
2. Được đào tạo chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến
3. Lương thưởng hấp dẫn
4. Cơ hội làm việc quốc tế và các chuyến du lịch nước ngoài
5. Kế hoạch phát triển sự nghiệp lâu dài
6. Nắm bắt và cập nhật thông tin kinh tế hàng ngày
7. Biết cách quản lý tài chính cá nhân
8. Dễ xin việc: Do ngành Tài Chính – Ngân hàng có nhiều cơ hội ở nhiều vị trí và nhu cầu nhân lực cao, tuyển dụng với số lượng nhiều.
9. Thu nhập cao hơn nhiều ngành khác
10. Cơ hội làm thêm tại nhiều vị trí khi là sinh viên
11. Biết cách đầu tư tiền nhàn rỗi theo hướng có lợi và hợp lý nhất
12. Phong cách ăn mặc bắt mắt và làm việc chuyên nghiệp
13. Làm việc tại các vị trí quan trọng trong nền kinh tế hoặc các đơn vị

V. KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN KHI ỨNG TUYỂN NGÀNG TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Xin việc làm ngành tài chính ngân hàng luôn là một chiến trường khốc liệt với tỉ lệ chọi cao. Chính vì vậy bạn nên nhớ rằng trong cuộc phỏng vấn, bạn phải là người thuyết phục nhà tuyển dụng chọn bạn thay vì chọn những ứng viên khác bằng cách đưa ra những kinh nghiệm, kĩ năng, kiến thức, điểm mạnh của bạn. Bên cạnh các câu hỏi tổng quan thông thường (giới thiệu bản thân, các dự định về công việc sắp tới, kinh nghiệm của bản thân…) thì bạn cũng phải chú ý đến những câu hỏi về chuyên môn như:
o Tại sao bạn lại chọn ngân hàng/công ty tài chính này thay vì đơn vị khác?
o Bạn có nộp hồ sơ vào những ngân hàng khác không?
o Tại sao bạn lại chọn công việc này?
o Điểm yếu của bạn là gì?
o Đặc biệt hơn nữa khi phỏng vấn tại các ngân hàng, doanh nghiệp tài chính họ thường đưa ra những tình huống thực tế để kiểm tra cách ứng xử và khả năng phản ứng của bạn.
o Khi ứng tuyển vào các ngân hàng bạn cần phải chú ý tới trang phục công sở đúng đắn, tốt nhất là chân váy đen và áo sơ mi trắng hoặc xanh đối với nữ, quần tây đen và áo sơ mi trắng đối với nam để thể hiện sự chuyên nghiệp.

 

Cách trả lời phỏng vấn tài chính ngân hàng

** Rèn luyện các kĩ năng xin việc làm ngành tài chính ngân hàng ở đâu?

Bạn đang lo lắng không biết phải rèn luyện các kĩ năng để xin việc ngành tài chính ngân hàng thành công ở đâu? Đừng bỏ lỡ các kênh thông tin bổ ích như:
Bạn có thể trau dồi các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng như: Giả kim thuật tài chính (George Soros), Trên đỉnh phố Wall (Peter Lynch) , Phân tích chứng khoán (Benjamin Graham và David L. Dod) , Nhà đầu tư thông minh ( Benjamin Graham), Biên độ an toàn (Seth Klarman), Quản trị rủi ro trong ngân hàng (Joel Bessis), Quản trị các chế định tài chính (Saunders)…Ngoài ra để phục vụ cho công việc bạn cũng nên tham khảo một số cuốn sách hay về dịch vụ như: Những đòn tâm lý trong thuyết phục, Nghệ thuật giao tiếp thành công, Nâng tầm dịch vụ…
Ngoài ra bạn cũng có thể tham gia một số khóa học hay về tài chính ngân hàng như: UB Academy, VietNam Banker, Future Bankers, Vietvictory, Viện Fmit…
Các cộng đồng về ngân hàng lớn hiện nay như: https://ub.com.vn/, http://dannganhang.vn/, http://bankers.vn/, http://vietnambankers.com.vn/forums/…

Ngành Tài chính ngân hàng - Trung tâm đào tạo từ xa EEA - luôn luôn tiên  phong10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất năm 2019

 

Đặc biệt bạn có thể tham gia một số cuộc thi hay tìm kiếm cơ hội thực tập tại các ngân hàng để tích lũy kinh nghiệm như: VietinBank, BIDV, VIB, Agribank, ACB, Tecombank, MBBank…

>> Với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về ngành học giàu tiềm năng này và trên cơ sở đó các bạn sẽ tự mình đưa ra quyết định về ngành học ngành Tài chính – ngân hàng nhé.

Nguồn: sưu tầm

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội làm việc mới, gặp khó khăn khi gặp vấn đề, hãy để CK ​​HR CONSULTING hỗ trợ bạn.

💁‍♀ Tư vấn viên của CK HR CONSULTING luôn sẵn sàng để tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn những vị trí phù hợp với hồ sơ của bạn.

🌏 Tất cả thông tin tuyển dụng mới nhất trong nhiều ngành từ CK HR CONSULTING được cập nhật thường xuyên.

👍 Hãy theo dõi Facebook của CK HR CONSULTING và CK HR CONSULTING LinkedIn  để biết công việc hấp dẫn trong tuần.