Người càng sống ở “tầng” thấp, càng thích lãng phí thời gian vào 3 việc làm vô bổ

Người càng sống ở “tầng” thấp, càng thích lãng phí thời gian vào 3 việc làm vô bổ

Khi người ta sống trên đời, có người sống chết để bảo vệ thể diện, có người xem nó nhẹ tựa lông hồng. Nếu bạn càng vì thể diện mà quan tâm đến ánh mắt người khác, bạn chỉ có thể sống dưới ánh đèn sân khấu do họ dựng nên.