Soi nhanh Profile học vấn của các tỷ phú Việt: 5/6 người có thành tích xuất sắc ngành Toán hoặc Kỹ thuật, “vua thép” Trần Đình Long giỏi Văn – Toán song toàn

Các tỷ phú đô-la của Việt Nam đều là những người có thành tích học tập xuất sắc nổi bật.