Tại sao không ít người Nhật “cống hiến đến chết” cho chỉ 1 hoặc 2 công ty?

Người Nhật cho rằng nhảy việc không phải là một điều gì đó quá hay ho. Tại sao vậy? Câu chuyện bắt nguồn từ những suy nghĩ còn sót lại từ thời Samurai hào hùng.