Thêm một cựu lãnh đạo cấp cao Coteccons về đầu quân cho Ricons

Ông Võ Thanh Liêm về làm Phó Tổng giám đốc Ricons, chỉ 1 tháng sau khi thôi làm Quyền Tổng giám đốc Coteccons.