Gia tộc Samsung chật vật bán biệt thự, vay tiền ngân hàng trả thuế thừa kế

Để trả khoản thuế thừa kế, gia tộc Samsung đang phải vay tiền ngân hàng, trả lãi 5 triệu USD mỗi tháng.