Phó phòng Marketing & PR

 • Mã công việc:
 • Hình thức công việc: Fulltime
 • Kinh nghiệm: 7 years
 • Loại công việc: Ngân Hàng
 • Ngành: Ngân Hàng
 • Ngày đăng tuyển: 23-12-2021
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Lương: 50-60 triệu VNĐ
 • Ngày hết hạn: 03-04-2022
 • Tin hết hạn

Mô tả công việc:

 • Xây dựng kế hoạch marketing hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của các khối kinh doanh và theo định hướng chiến lược của Ngân hàng.
 • Tổ chức triển khai và quản lý các chương trình marketing với từng sản phẩm hoặc với từng nhóm sản phẩm nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm của Ngân hàng, tạo hiệu ứng tốt để phát triển khách hàng, góp phần đạt doanh số, mở rộng thị phần.
 • Đề xuất, triển khai các chương trình marketing nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh tại các điểm bán trên kênh online (ecommerce) và tại đơn vị kinh doanh.
 • Tổ chức nghiên cứu thị trường, phân tích và dự báo xu hướng của thị trường đối các sản phẩm dịch vụ, nhu cầu, hành vi khách hàng,….để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
 • Tham mưu cho các Khối Kinh doanh, Đơn vị kinh doanh các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh, mở rộng thị phần.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, đề xuất ý tưởng quảng cáo sáng tạo, biên tập nội dung quảng cáo, thông điệp, thiết kế các ấn phẩm liên quan, … trên tất cả các kênh quảng bá liên quan đến marketing sản phẩm dịch vụ;
 • Theo dõi, đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động marketing của từng chiến dịch marketing sản phẩm.
 • Tổ chức phân công công việc cho CBNV thuộc nhóm nghiệp vụ quản lý.
 • Thiết lập các quy trình/ quy định nội bộ và vận hành.

Yêu cầu:

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học trở lên các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, hoặc các ngành liên quan.
 • Ngoại ngữ: sử dụng thành thạo (nghe, nói, đọc viết) tiếng Anh hoặc 1 ngôn ngữ thứ 2
 • Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Tối thiểu có 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, digital marketing hoặc liên quan. Trong đó, ít nhất có 05 năm là quản lý về marketing, digital marketing tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp lớn.
 • Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực marketing, digital marketing.
 • Có kiến thức chung về các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, kiến thức kinh tế, xã hội – văn hóa.
 • Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, quản lý dự án
 • Tính trung thực, khả năng giao tiếp và thái độ tích cực
 • Kỹ năng làm việc đội nhóm, giao việc và làm việc độc lập

CONTACT: Phone: (+8428) 7106 8279

Email: info@ckhrconsulting.vn