Nhiều tập đoàn lớn có kế hoạch chuyển dịch đầu tư đến Việt Nam

Việc kiểm soát được dịch Covid-19 là động lực quan trọng để thu hút nhiều hơn nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.