Ông chủ Louis Vuitton soán ngôi giàu nhất thế giới của Jeff Bezos

Jeff Bezos mất ngôi giàu nhất thế giới nhưng không phải vào tay Elon Musk.