Quản trị Rủi ro và những điều cần biết!

Khái niệm Quản trị Rủi ro là gì?

1: Rủi ro trong doanh nghiệp

Thuật ngữ rủi ro được dùng để chỉ những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu gây nguy hiểm, khó khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con người. Trong doanh nghiệp rủi ro có thể là các tình huống, sự kiện xảy ra có ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp đến việc phát triển và các hoạt động đang thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra của một doanh nghiệp.

2: Quản trị Rủi ro là gì?

Quản trị rủi ro là việc doanh nghiệp phát hiện rủi ro có khả năng xảy ra rồi xây dựng chiến lược, chính sách và quy trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ sau đó tổ chức, điều hành, triển khai và thực hiện chiến lược, chính sách và các quy trình đó để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

Trong hệ thống quản trị doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro là vấn đề quan trọng, cốt lõi cần được quan tâm đồng thời cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Quản trị rủi ro phân loại theo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được chia làm 4 loại:

  • Rủi ro chiến lược: Là các rủi ro phát sinh từ vấn đề quản trị, từ môi trường kinh doanh và các đối tượng liên quan đến chiến lược kinh doanh như khách hàng, đối thủ, nhà đầu tư,… Rủi ro chiến lược có thể phát sinh trong quá trình thực hiện chiến lược là việc thực hiện không đúng chiến lược, hoạt động của chiến lược không được thay đổi kịp thời với thay đổi của môi trường của chiến lược không được thay đổi chiến lược kinh doanh ban đầu và cũng có thể rủi ro gây ra ngay từ việc đưa ra chiến lược sai lầm.
  • Rủi ro tài chính: những rủi ro xuất phát từ các giao dịch liên quan đến tài chính công ty bao gồm các hoạt động mua – bán, các khoản đầu tư và cho vay, … Ví dụ rủi ro về lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa, thuế, cấu trúc vốn, tinh thanh khoản, tín dụng,..
  • Rủi ro hoạt động: Đây là các rủi ro liên quan đến sử dụng hiệu quả nguồn lực trong hoạt động hàng ngày hay ảnh hưởng của các sự kiện bên ngoài: quy trình, con người, quản lý thông tin, an toàn – sức khỏe – môi trường,..
  • Rủi ro tuân thủ: Đây là những rủi ro liên quan đến việc chấp hành các quy định/ nội quy của doanh nghiệp, các luật và văn bản pháp lý khác của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng/ cam kết.

Ngoài ra rủi ro trong doanh nghiệp có thể được phân thành: Rủi ro mang tính chủ quan, rủi ro khách quan hoặc rủi ro bên trong, bên ngoài doanh nghiệp,.. Trong mỗi loại rủi ro ngày lại có nhiều loại rủi ro nhỏ khác.

Tại sao phải quản trị rủi ro trong doanh nghiệp?

Chỉ vài năm trước đây, nhận thức về vai trò của quản trị rủi ro trong doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo còn được đánh giá thấp bởi khi đó tình trạng doanh nghiệp thua lỗ, thất bại trong các dự kinh doanh, đầu tư và quản trị xảy ra với tỷ lệ cao,… Trước tình trạng đó lợi ích của quản trị rủi ro mang lại cho doanh nghiệp được nhận ra. Một số doanh nghiệp tư nhân lớn, các tập đoàn Nhà nước đã dần triển khai công tác quản trị rủi ro, tuy vẫn sử dụng dịch vụ thuê ngoài nhưng hiệu quả mang lại nhiều tín hiệu đáng mừng.

Doanh nghiệp thực hiện quản trị rủi ro để hạn chế sử dụng lãng phí dòng tiền đầu tư bởi hoạt động này giúp doanh nghiệp phát hiện được những chi phí phát sinh thêm trong quá trình đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời khi thực hiện quản trị rủi ro doanh nghiệp có thể loại bỏ được sự dư thừa và hạn chế bất lợi khi có cái nhìn tổng thể về hoạt động đầu tư – kinh doanh.

Để doanh nghiệp đầu tư hiệu quả phát triển kinh doanh: quản trị rủi ro trở thành công cụ hữu ích cho doanh nghiệp để họ lường trước được bất lợi trong hoạt động này tạo ra giá trị kinh doanh mới từ những hoạt động khác, nhận lại nguồn doanh thu mới. Bên cạnh đó, quản trị rủi ro làm hạn chế rủi ro tăng tỷ lệ thành công trong các dự án, bảo toàn giá trị cho doanh nghiệp.

Để tăng cường quản trị công ty: Thực hiện quản trị rủi ro giúp ích rất nhiều cho công tác quản trị công ty của ban lãnh đạo công ty khi họ được cung cấp thông tin về các rủi ro chính để họ xác định. các biện pháp cần thực hiện. Đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động trơn tru và lâu dài, trong quá trình kinh doanh đạt kết quả cao về tài chính, thị phần, thương hiệu, …

Để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra: Từ khi đề ra mục tiêu, doanh nghiệp lên chiến lược thực hiện đồng thời dự báo rủi ro có thể xảy đến trong quá trình hoạt động hướng tới mục tiêu. Doanh nghiệp xác định rủi ro không phải là tập trung vào rủi ro cụ thể mà là tìm ra nguyên nhân gây nên rủi ro gây thiệt hại cho doanh nghiệp, hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động để giảm thiểu các nguyên nhân đó không để tình trạng bị động khi rủi ro xảy ra.

Đế phục vụ kỳ vọng của các nhà đầu tư: Doanh nghiệp muốn thu hút đầu tư, mở rộng kinh doanh, phát triển vững mạnh họ phải khiến các nhà đầu tư tin tưởng vào thành công của dự án kinh doanh mới mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích. Việc này cần tới nhiều đóng góp của hoạt động quản trị rủi ro bằng việc công bố rủi ro cùng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả để nhà đầu tư an tâm đầu tư có lời. Đương nhiên doanh nghiệp sẽ rất thu hút nhà đầu tư nếu quản trị rủi ro tốt, các vấn đề được xử lý hiệu quả, chủ động đối phó với rủi ro mới xuất hiện để đảm bảo hoạt động kinh doanh có kết quả tích cực nhất.

Nguồn: ST

  • Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội làm việc mới, gặp khó khăn khi gặp vấn đề, hãy để CK ​​HR CONSULTING hỗ trợ bạn.
  • 💁‍♀ Tư vấn viên của CK HR CONSULTING luôn sẵn sàng để tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn những vị trí phù hợp với hồ sơ của bạn.
  • 🌏 Tất cả thông tin tuyển dụng mới nhất trong nhiều ngành từ CK HR CONSULTING được cập nhật thường xuyên.
  • 👍 Hãy theo dõi Facebook của CK HR CONSULTING và CK HR CONSULTING LinkedIn  để biết công việc hấp dẫn trong tuần.