Tán gia bại sản vì tin vào BBI Mall, mô hình từng được Shark Hưng đầu tư

Đến nay, văn phòng BBI Mall tại các tỉnh đã đồng loạt đóng cửa, dỡ bỏ bảng hiệu, các group Zalo giải tán còn lãnh đạo thì biến mất không một lời giải thích.