Việc nhẹ kiếm bạc tỷ: Biểu diễn ảo thuật cho tỷ phú, tiền boa lên tới 1.000 USD

Daniel Chan tính phí từ 5.000 USD cho sự kiện địa phương đến 25.000 USD cho sự kiện quốc tế.