Việt Nam có thể trở thành “căn cứ” lớn nhất của Samsung

Samsung liên tục có hành động rút các nhà máy khỏi Trung Quốc, cùng lúc với việc TP.HCM kiến nghị nhà đầu tư này chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất trong TP, đặt ra kỳ vọng về chuyển dịch đầu tư…